Rygbi: Undebau'n cytuno ar gwpan Ewrop

  • Cyhoeddwyd
Cwpan HeinekenFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Ai Toulon oedd enillwyr olaf Cwpan Heineken yn 2013?

Mae'r BBC ar ddeall bod undebau rygbi'r Chwe Gwlad wedi dod i gytundeb am ddyfodol cystadleuaeth Ewropeaidd i glybiau.

Bu undebau Cymru, Lloegr, Iwerddon, Ffrainc, Yr Alban a'r Eidal yn cwrdd mewn gwesty ym Maes Awyr Heathrow ddydd Mawrth.

Deellir eu bod wedi cytuno mai Cyngor y Chwe Gwlad ddylai fod yn gyfrifol am gystadleuaeth Ewropeaidd newydd yn hytrach nag ERC (European Rugby Cup) sy'n gyfrifol am Gwpan Heineken a Chwpan Her Amlin ar hyn o bryd.

Yn ôl ym mis Hydref y llynedd roedd undeb Ffrainc (FFR) yn gwrthwynebu hynny gan ddweud y byddai'n well ganddyn nhw weld FIRA - y corff sy'n cynrychioli undebau llai yn Ewrop - yn rhedeg cystadleuaeth newydd.

Ond deellir bod y Ffrancwyr bellach wedi cyfaddawdu ar eu safbwynt.

Fe fydd nifer o rwystrau i'w goresgyn cyn y bydd trefniadau terfynol mewn lle - er enghraifft, pwy fydd yn darlledu'r gystadleuaeth newydd a faint o hawliau ariannol a masnachol fydd gan y clybiau.

Yn y cyfamser dywedodd prif hyfforddwr Ffrainc, Philippe Saint-André ddydd Mercher bod cystadleuaeth sy'n cynnwys holl wledydd y Chwe Gwlad yn hanfodol, ac anogodd Lloegr a Ffrainc i ddod o hyd i ddatrysiad fyddai o fudd i'r gêm yn hemisffer y gogledd.

Dywedodd: "Fe fyddai'n drychineb os na fydd cystadleuaeth Ewropeaidd.

"Os nad oes cystadleuaeth ar draws Ewrop fe fydd yn anodd i'r Eidalwyr, y Cymry, yr Albanwyr a rhanbarthau Iwerddon.

"Rwy'n deall bod Uwchgynghrair Lloegr a'r Top 14 yn Ffrainc yn enfawr, ond rhaid i ni beidio bod yn hunanol.

"Rhaid i ni edrych ar y darlun ehangach ac am gydbwysedd rygbi yn Ewrop."