Rygbi: Undebau'n cytuno ar gwpan Ewrop

Cwpan Heineken Image copyright Getty Images
Image caption Ai Toulon oedd enillwyr olaf Cwpan Heineken yn 2013?

Mae'r BBC ar ddeall bod undebau rygbi'r Chwe Gwlad wedi dod i gytundeb am ddyfodol cystadleuaeth Ewropeaidd i glybiau.

Bu undebau Cymru, Lloegr, Iwerddon, Ffrainc, Yr Alban a'r Eidal yn cwrdd mewn gwesty ym Maes Awyr Heathrow ddydd Mawrth.

Deellir eu bod wedi cytuno mai Cyngor y Chwe Gwlad ddylai fod yn gyfrifol am gystadleuaeth Ewropeaidd newydd yn hytrach nag ERC (European Rugby Cup) sy'n gyfrifol am Gwpan Heineken a Chwpan Her Amlin ar hyn o bryd.

Yn ôl ym mis Hydref y llynedd roedd undeb Ffrainc (FFR) yn gwrthwynebu hynny gan ddweud y byddai'n well ganddyn nhw weld FIRA - y corff sy'n cynrychioli undebau llai yn Ewrop - yn rhedeg cystadleuaeth newydd.

Ond deellir bod y Ffrancwyr bellach wedi cyfaddawdu ar eu safbwynt.

Fe fydd nifer o rwystrau i'w goresgyn cyn y bydd trefniadau terfynol mewn lle - er enghraifft, pwy fydd yn darlledu'r gystadleuaeth newydd a faint o hawliau ariannol a masnachol fydd gan y clybiau.

Yn y cyfamser dywedodd prif hyfforddwr Ffrainc, Philippe Saint-André ddydd Mercher bod cystadleuaeth sy'n cynnwys holl wledydd y Chwe Gwlad yn hanfodol, ac anogodd Lloegr a Ffrainc i ddod o hyd i ddatrysiad fyddai o fudd i'r gêm yn hemisffer y gogledd.

Dywedodd: "Fe fyddai'n drychineb os na fydd cystadleuaeth Ewropeaidd.

"Os nad oes cystadleuaeth ar draws Ewrop fe fydd yn anodd i'r Eidalwyr, y Cymry, yr Albanwyr a rhanbarthau Iwerddon.

"Rwy'n deall bod Uwchgynghrair Lloegr a'r Top 14 yn Ffrainc yn enfawr, ond rhaid i ni beidio bod yn hunanol.

"Rhaid i ni edrych ar y darlun ehangach ac am gydbwysedd rygbi yn Ewrop."

Straeon perthnasol