Gwersi ieithoedd tramor i blant oed cynradd?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae nifer y disgyblion sy'n astudio TGAU iaith fodern wedi gostwng o 13,000 i 8,500 mewn wyth mlynedd

Dylai plant ysgol gynradd yng Nghymru gael gwersi ieithoedd tramor fel y gall rhagor o ddisgyblion gario 'mlaen i'w hastudio.

Daw'r syniad gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd yng Nghymru.

Roedd ffigyrau diweddar y Ceidwadwyr yn dangos bod llawer llai o blant yn astudio iaith dramor ar gyfer TGAU a Lefel A.

Wyth mlynedd yn ôl roedd bron i 13,000 yn astudio TGAU iaith fodern. Eleni tua 8,500 sydd.

Mae'r nifer sy'n astudio Lefel A ieithoedd modern wedi haneru o 1,400 i lai na 700.

Yn ôl y Ceidwadwyr, mae'r ffigyrau'n siomedig, yn enwedig o gofio bod cysylltiadau rhyngwladol mor bwysig yn economaidd.

Dywedodd llefarydd addysg y blaid, Angela Burns AC, fod y nifer sy'n astudio ieithoedd yn lleihau'n gyflym iawn ac y gallai hyn effeithio ar economi Cymru "am ddegawdau."

"Dylai pob disgybl fod â'r hyder i astudio o leia' un iaith fodern dramor hyd at oedran TGAU, ond mae'n rhaid i ni gyflwyno dysgu ieithoedd lawer yn gynt."

'Nifer o fanteision'

Mae'r ganolfan yn credu y dylai Cymru ddilyn ôl troed Lloegr a'r Alban a dysgu ieithoedd tramor mewn ysgolion cynradd.

Dywedodd Carolyn Goodwin, ymgynghorydd iaith yn y ganolfan: "Mae nifer o fanteision i ddysgu ieithoedd yn gynnar, nid dim ond dysgu geiriau ond dysgu am ddiwylliannau a deall sut i gyfathrebu â diwylliannau a phobl wahanol.

"Mae'n hymchwil ni'n dangos y gall dysgu unrhyw iaith, a dysgu cymaint o ieithoedd â phosib yn gynnar, atgyfnerthu sgiliau.

"Yn bendant, mae'n tystiolaeth ni'n dangos fod hyn yn gwella safonau llythrennedd."

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod nhw'n annog ysgolion cynradd i ddysgu ieithoedd tramor, a'u bod nhw'n gweithio ar gynllun i gynyddu'r nifer sy'n dewis astudio'r pwnc yn yr ysgol uwchradd.

Straeon perthnasol