Ceidwadwyr: Angen corff i hybu buddsoddiad yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Byddai llywodraeth Geidwadol yn gwneud mwy i ddenu busnes i Gymru, yn ôl Andrew RT Davies

Mae angen cadw gafael ar fusnesau sydd yn buddsoddi yng Nghymru yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig. Dyna pam ei bod nhw'n cyhoeddi eu gweledigaeth er mwyn annog mwy i fasnachu yng Nghymru.

Mae'r polisi newydd yn pwysleisio'r angen am gorff tebyg i'r hen Awdurdod Datblygu Cymru.

Daeth y corff hwnnw, oedd yn gyfrifol am ddenu cwmniau o dramor a swyddi i Gymru, i ben yn 2006.

Yn ôl y Ceidwadwyr does yna ddim digon yn dewis buddsoddi yma. Maen nhw'n dweud mai dim ond 4% o'r buddsoddiad mewnol y mae Prydain yn ei ddebyn sy'n dod i Gymru. 15% oedd y siâr yn ystod yr 80au a'r 90au.

Mae'r ffigyrau gan y Ceidwadwyr hefyd yn nodi bod 171 o lefydd oedd yn cael eu rhedeg gan gwmniau o dramor wedi cau yng Nghymru rhwng 1998 a 2008. Mi olygodd hyn bod 31,000 o swyddi wedi eu colli.

Cyngor i gwmniau yn yr hir dymor

Yn y ddogfen 'Pen Taith Cymru' un o'r awgrymiadau'r Ceidwadwyr yw sefydlu 'cyngor buddsoddi' ar gyfer y sector breifat. Byddai'r cyngor yma yn gweithio gyda thîm masnach Llywodraeth Cymru i ddenu buddsoddiad.

Maen nhw hefyd yn dweud bod angen rhaglen ôl-ofal i helpu busnesau ac nad oes yna un yn bodoli ar hyn o bryd.

Mi fyddai hyn yn golygu cynnig cysylltiadau a chyngor i gwmni o wlad dramor fyddai yn buddsoddi am y tro cyntaf yng Nghymru.

Mae arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Andrew RT Davies yn dweud mai bwriad y polisi ydy rhoi hwb i'r economi.

"Os ydy Carwyn Jones a Llafur Cymru o ddifri am wneud gwelliannau cyson mae'n amlwg bod angen gwneud mwy i ddenu cwmnïau o dramor a'u cadw nhw yma," meddai.

"Pan mae cwmnïau tramor yn dod i Gymru mae'n rhaid iddyn nhw aros yng Nghymru. Mae llwyddiant cychwynnol yn ddibwrpas oni bai bod yna bwyslais clir ar gefnogi cwmnïau pan maen nhw'n cyrraedd a sicrhau llwyddiant tymor hir."

Mae'r ddogfen hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno targedau glir ac uchelgeisiol ar gyfer denu buddsoddiadau i Gymru.

Dywedodd llefarydd busnes y Ceidwadwyr, yr AC Nick Ramsay: "Mae yna fylchau mawr yn strategaeth Llafur Cymru a fydd na ddim gwelliannau cyson oni bai bod y polisi yma yn cael ei ddatblygu.

"Rhaglen ôl-ofal - Cyngor buddsoddi - targedau clir a thryloyw. Dyma'r cynigion allith helpu i hybu economi Cymru."

Straeon perthnasol