Dyn wnaeth dorri coesau lleidr yn ddieuog

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Mr Woodhouse yn "teimlo'n sâl" ar ôl clywed am anafiadau Kevin Green

Ni fydd dyn busnes yn wynebu cosb wedi iddo dorri dwy goes a braich lleidr oedd wedi dwyn tanwydd o'i fusnes.

Penderfynodd rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd fod Andrew Woodhouse, 44, yn ddieuog o achosi niwed corfforol difrifol i ddau leidr wnaeth ddwyn diesel o'i gwmni garddio yn y Fenni.

Fe wnaeth Mr Woodhouse ddal Kevin Green, 53, a Timothy Cross, 32, wrth iddyn nhw geisio dianc gyda'r caniau diesel.

Fe ymosododd ar Green gan dorri ei goesau a'i fraich, cyn taclo Cross i'r llawr ac aros ar ei ben nes i'r heddlu gyrraedd.

Yr adeg hynny fe gafodd Mr Woodhouse ei arestio a'i gyhuddo o ddefnyddio grym afresymol.

Yn ystod yr achos roedd yr erlynydd James Wilson wedi dadlau bod Mr Woodhouse wedi ymosod "yn anghyfreithlon ac yn afresymol".

'Dros ben llestri'

"Wnaeth o ddim amddiffyn ei hun mewn ffordd resymol," meddai Mr Wilson. "Fe gollodd Mr Woodhouse ei dymer a mynd dros ben llestri.

"Mae'n ddyn busnes sy'n gweithio'n galed ond yn yr achos yma fe adawodd i'w rwystredigaeth gael y gorau ohono. Fe wnaeth o'i cholli hi."

Roedd Mr Woodhouse yn dweud bod ei fusnes wedi cael ei dargedu gan ladron sawl tro, a'i fod wedi colli gwerth rhwng £15,000 a £25,000 o beirianwaith dros y blynyddoedd.

Yn ei amddiffyn oedd Andrew Taylor, a dywedodd yn ystod yr achos: "Roedd y lladron yma'n meddwl y bysan nhw'n cael enillion hawdd y noson yno.

"Byddai llawer wedi gadael i bethau fod a hawlio'r arian yn ôl ar eu hyswiriant, ond mae Mr Woodhouse yn wytnach o lawer.

"Dangosodd stoiciaeth, dewrder a ffitrwydd i'w dal. Roedd un o'r dynion ag arf a cheisiodd ymosod arno. Fe wnaeth amddiffyn ei hun mewn ffordd gyfreithlon."

Roedd Mr Woodhouse yn cydnabod ei fod wedi achosi anafiadau i'r lladron a dywedodd ei fod "yn drist ac yn teimlo'n sâl" pan glywodd pa mor ddrwg roedd Green wedi ei anafu.

Ond roedd yn gwadu'r cyhuddiadau o achosi niwed corfforol difrifol a niwed corfforol difrifol yn fwriadol.

Cafodd Green a Cross eu cyhuddo o ladrad a'i dirwyo £75 gan ynadon.

Mae Aelod Seneddol Mynwy David Davies wedi dweud ei fod o ddim yn credu y dylai Mr Woodhouse fod wedi mynd o flaen ei well yn y lle cyntaf.

"Rwyf wedi fy synnu fod yr achos yma wedi mynd i'r llys o gwbl," meddai.

"Mae Mr Woodhouse yn ddyn busnes sy'n gweithio'n galed ac sy'n uchel ei barch wnaeth amddiffyn ei eiddo rhag pobl oedd yn ceisio dwyn oddi arno yng nghanol y nos."