Bay TV am roi lle 'teilwng' i'r Gymraeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Bay TV Abertawe yn gobeithio dechrau darlledu erbyn mis Medi

Mae Bay TV Abertawe wedi llwyddo yn eu cais i gael rhedeg sianel deledu yn ardal Abertawe a Llanelli, yn dilyn cyhoeddiad gan Ofcom.

Yn ogystal, Bay TV Clwyd - cwmni newydd sydd wedi ei sefydlu gan berchnogion Bay TV Liverpool - fydd yn gyfrifol am ddarlledu rhaglenni'n ardal yr Wyddgrug.

John Curzon, cyn bennaeth newyddion gyda BBC Cymru a HTV Wales, fydd pennaeth rhaglenni sianel newydd Abertawe.

Bydd Bay TV Abertawe'n gweithio'n agos gyda Bay TV Liverpool yn ôl Mr Curzon: "Maen nhw'n ddau gwmni gwahanol ond byddwn yn rhannu arbenigedd dros y gogledd a'r de.

"Fe fyddwn gweithio'n agos gyda Bay TV Clwyd ar raglenni Cymraeg ar gyfer y ddwy ardal."

'Personol a chymunedol'

Mae'r cyn Brif Weinidog Rhodri Morgan ar fwrdd rheoli Bay TV Abertawe, yn ogystal â rheolwr gyfarwyddwr Telesgop, Elin Rhys, a Peter Townsend.

Yn ôl Ms Rhys, y gobaith yw y bydd cynnwys Cymraeg yn cael lle amlwg ar y sianel.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Rydw i'n hapus dros ben i fod yn rhan o sianel leol mewn ardaloedd sydd mor agos at fy nghalon.

"Mae sianel sydd yn darparu gwasanaeth mwy personol a chymunedol yn yr oes ddigidol hon yn dod yn fwyfwy pwysig.

"Gobeithiaf sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael lle teilwng."

Mae cwmni Ms Rhys â phrofiad o gynhyrchu rhaglenni Cymraeg, gan gynnwys nifer o raglenni amaethyddol a gwyddonol sy'n cael eu darlledu ar S4C.

'Gwirioneddol leol'

Yn ôl Mr Curzon y weledigaeth yw creu "gorsaf deledu wirioneddol leol".

"Rydym yn credu y bydd Bay TV yn adlewyrchu uchelgais rhanbarth Bae Abertawe a bydd ganddo rôl fawr i'w chwarae yn nhwf yr ardal ar gyfer y dyfodol."

Ychwanegodd: "Fe fydd gennym ni le ac amser i bobl leol fedru rhannu eu newyddion a'u gweithgareddau ledled yr ardal."

Yn ôl Mr Curzon, bydd y cwmni'n edrych i weithio gyda Phrifysgol Abertawe er mwyn rhoi profiad o'r byd teledu i fyfyrwyr drwy gyfrwng cwrs prentisiaeth.

Bwriad Bay TV Abertawe yw dechrau darlledu rhaglenni erbyn mis Medi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol