Gweinidog yn amddiffyn newidiadau PAC

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Gweinidog am geisio gwneud y diwydiant amaeth yn fwy cystadleuol ac ymarferol.

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, wedi amddiffyn ei benderfyniad i drosglwyddo 15% o gymorthdal Polisi Amaeth Cyffredin yr UE o Golofn 1 i Golofn 2.

Mae'n golygu bod rhywfaint o'r arian fyddai wedi bod yn daliadau uniongyrchol i ffermwyr yn cael ei wario'n hytrach ar brosiectau datblygu gwledig.

Wrth siarad ym Mhwyllgor yr Amgylchedd, dywedodd Mr Davies, ei fod yn "benderfynol o wneud ei orau i gynnal a chefnogi'r diwydiant yn y tymor hir, i greu model ariannol sy'n sicrhau bod cynhyrchwyr yn gweithio'n ymarferol mewn 5 i 10 mlynedd."

Dywedodd mai un o'r prif resymau iddo drosglwyddo'r uchafswm o 15% o gyllideb Colofn 1 i Golofn 2 oedd bod angen targedu gwelliannau yn y diwydiant amaeth, ei wneud yn fwy cystadleuol a gwydn, adeiladu sgiliau ac ychwanegu gwerth i'r cynnyrch.

Ond fe gyhuddodd Antoinette Sandbach o'r blaid Geidwadol y gweinidog o osod ffermwyr mewn sefyllfa lle mae nhw'n "ansicr ddylen nhw fuddsoddi yn eu ffermydd ai peidio."

Dywedodd hefyd bod penderfyniad y gweinidog yn golygu bod ffermydd Cymru "yn llai cystadleuol na rhannau eraill o Brydain".

Cododd Llyr Gruffydd o Blaid Cymru bryderon hefyd bod y gostyngiad o 15% yng nghyllideb y taliadau uniongyrchol i ffermwyr yn mynd i gael goblygiadau difrifol ar eu cystadleugarwch.

Newidiadau i Glastir

Ddydd Iau yn ogystal, fe gyhoeddodd y Gweinidog awgrymiadau newydd i'r cynllun amaeth-amgylcheddol, Glastir.

Bwriad y cynllun yw cefnogi bio-amrywiaeth a sicrhau bod y tir yn cael ei reoli mor gynaliadwy â phosib.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ymateb i'r awgrymiadau sy'n dilyn trafodaeth gyda chynrychiolwyr y diwydiant amaeth a choedwigaeth.

Mae'r cynigion newydd yn cynnwys:

  • cymorthdal cynhyrchu cynaliadwy i gefnogi moderneiddio busnesau
  • Mwy o gyfleoedd am weithio cydweithredol i gyflawni gwasanaethau a nwyddau amgylcheddol
  • Cefnogaeth gynyddol i rosdiroedd a ffermwyr tir mynydd
  • Ceisiadau arlein i leihau gwaith papur a chyflymu prosesu
  • Mwy o nawdd ar gyfer plannu coed drwy'r Cynllun Datblygu Gwledig nesaf

Meddai Alun Davies: "Mae'r cynigion wedi'u hanelu at helpu busnesau amaethyddol yng Nghymru i gyrraedd y prif sialensau amgylcheddol a'i gwneud hi'n haws iddyn nhw gyflawni'r gwasanaethau amgylcheddol sy'n cyd-fynd â'u cynhyrchu masnachol.

Bydd yr ymgynghoriad, ddechreuodd ar Ionawr 23 yn dod i ben ar y 28 o Fawrth.

Straeon perthnasol