Cynghorwyr yn cadarnhau cau Ysgol Llanbedr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y penderfyniad i gau Ysgol Llanbedr yn un dadleuol.

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi penderfynu i beidio ag anfon y penderfyniad i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd ger Rhuthun yn ôl at y cabinet i'w ail-ystyried.

Roedd y penderfyniad yn cael ei drafod gan Bwyllgor Craffu'r Cyngor wedi i nifer o gynghorwyr ddadlau na chafwyd ymgynghoriad llawn ar y mater.

Ar ôl trafod dwys, fe benderfynodd y pwyllgor bod ymgynghori addas wedi bod ac y bydd yr ysgol yn cau.

Penderfyniad dadleuol

Roedd cabinet cyngor Sir Ddinbych wedi penderfynu, ar Ionawr 14, i roi rhybudd stadudol i gau'r ysgol ffydd ar Awst 31, 2014 ac i drosglwyddo'r plant i Ysgol Borthyn yn Rhuthun.

Ond roedd rhai cynghorwyr yn teimlo nad oedd yr ymgynghori wedi bod yn ddigonol ac yn dylid ail-edrych ar y penderfyniad.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd 1,210 o bobl leol wedi arwyddo deiseb yn erbyn cynlluniau i gau'r safle, ac roedd 85 o wrthwynebiadau i gynllun y cyngor.

Roedd y penderfyniad i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd yn un dadleuol, roedd 1,210 o bobl leol wedi arwyddo deiseb yn erbyn cynlluniau i gau'r safle, ac roedd 85 o wrthwynebiadau i gynllun y cyngor.

Mae 21 o ddisgyblion llawn amser yn mynychu'r ysgol Eglwys yng Nghymru ar hyn o bryd, a 7 yn rhan amser.

Roedd disgwyl i niferoedd gynyddu dros y blynyddoedd nesaf, ond penderfynodd y cyngor byddai llefydd gwag yn effeithio ar gynaladwyedd yr ysgol yn y tymor hir.

Straeon perthnasol