Tribiwnlys y Gymraeg gam yn nes

  • Cyhoeddwyd

Mae sefydliad Tribiwnlys arbennig i ddelio gyda materion yn ymwneud â'r Gymraeg gam yn nes wrth i'r gwaith recriwtio ddechrau.

Bydd y tribiwnlys yn gwrando ar apeliadau yn ymwneud â'r iaith Gymraeg ac achosion sy'n apelio yn erbyn penderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg.

Bydd yn rhoi cyfle i gorff apelio os ydyn nhw'n credu bod gwaith y Comisiynydd yn "afresymol neu'n anghymesur".

Cafodd ei greu fel rhan o ddarpariaeth Mesur y Gymraeg (2011).

Ddydd Iau, cyhoeddod Llywodraeth Cymru eu bod am benodi llywydd i'r Tribiwnlys.

Bydd y Tribiwnlys hefyd yn cynnwys aelodau sydd â chymwysterau cyfreithiol ac aelodau lleyg, a bydd y rhain yn cael eu penodi yn ddiweddarach.

Dywed y llywodraeth bod penodi aelodau'r Tribiwnlys yn rhan allweddol o sefydlu safonau'r Gymraeg, "sydd i fod i wella gwasanaethau Cymraeg ar gyfer pobl hyd a lled Cymru".

Bydd gan y Tribiwnlys y pŵer i gadarnhau neu ddileu penderfyniad y Comisiynydd, a gorfodi eu dyfarniad ar gorff.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol