Cwest i farwolaeth dyn o Aberogwr

  • Cyhoeddwyd

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i farwolaeth dyn wnaeth orfod aros tu allan i'r ysbyty mewn ambiwlans am bedair awr.

Bu farw Michael Bowen o Aberogwr ddwy awr ar ôl cyrraedd yr uned yn Ysbyty Tywysog Cymru.

Fe wnaeth Mr Bowen ddechrau teimlo'n wael ar Ionawr 15, a chafodd ambiwlans ei alw i'w gludo i'r ysbyty am 5am y bore canlynol.

Bu farw am 2:05pm ar ôl mynd yn anymwybodol yn yr adran frys.

Dywedodd Judith Lewis o Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg bod ymchwiliad eisoes yn cael ei gynnal ac y bydd y meddygon a'r nyrsys wnaeth ofalu am Mr Bowen yn rhoi tystiolaeth yn y man.

Bydd y cwest yn parhau ar Mai 22.