Y frech goch: Rhagor o achosion

  • Cyhoeddwyd
Galw ar ragor i gael y brechiad MMR rhag y frech goch
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na alw ar ragor i gael y brechiad MMR

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n annog pobl i gael brechiad MMR yn dilyn rhagor o achosion o'r frech goch yn ne-orllewin Cymru.

Ddiwedd Rhagfyr 2013, roedd 44 o achosion newydd, ac roedd arbenigwyr yn credu eu bod nhw'n gysylltiedig ag achosion mewn pedair ysgol yn ardal Castell-nedd ac Abertawe.

Erbyn hyn mae pum achos ychwanegol wedi eu cofnodi'n lleol yn yr 11 diwrnod diwethaf, heb gysylltiad â'r ysgolion.

Er bod y rhan fwyaf o'r achosion newydd yn ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd, mae ambell un yn sir Gaerfyrddin hefyd.

Un yn yr ysbyty

Roedd yn rhaid i un person dderbyn triniaeth yn yr ysbyty.

Plant a phobl ifanc yw'r rhan fwyaf o'r rhai sydd gan yr haint, ond gall oedolion gael eu heffeithio ac maen nhw'n fwy tebygol o ddioddef cymhlethdodau.

Meddai Dr Jörg Hoffmann o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae gweld rhagor o achosion o'r frech goch yn ardal Abertawe a Chastell-nedd yn hynod siomedig, a 'dy ni'n dal i atgoffa pawb mor bwysig yw'r brechiad MMR.

"'Dy ni'n bryderus bod y frech goch yn parhau i ledu. Mae'n haint all fod yn annymunol, a fydden ni ddim yn gweld y frech goch yng Nghymru petai plant a phobl ifanc yn cael eu brechu.

"Mae nifer y plant ifanc sy'n derbyn y brechiad yng Nghymru ar ei uchaf erioed ond mae nifer fawr o blant a phobl yn eu harddegau yn dal heb eu brechu.

"'Dy ni hefyd yn gweld achosion ymysg oedolion, a 'dy ni'n gofyn i unrhyw un gafodd eu geni ar ôl 1970 wneud yn siŵr eu bod nhw wedi cael dau ddos o MMR, a siarad gyda'u meddyg teulu. Hwn yw'r grŵp oedran sydd fwya' tebygol o ddioddef cymhlethdodau.

'Ddim werth y risg'

"Dyw e ddim werth y risg i unrhyw un fod heb eu brechu."

Er i fwy na 70,000 o frechiadau brys gael eu rhoi yng Nghymru pan ledodd y frech goch yn 2013, mae oddeutu 30,000 o blant a phobl ifanc yn dal heb gael eu brechu.

Gall symptomau'r frech goch gynnwys gwres uchel, blinder, trwyn yn rhedeg a rash neu smotiau coch ar y croen.