Pryder: Dim Daily Post i dde Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r Daily Post ar werth ers 158 o flynyddoedd

Fe ddywed Llywodraeth Cymru eu bod yn "bryderus" yn dilyn cyhoeddiad papur newydd y Daily Post na fydd bellach ar werth yn ne Cymru.

Dywedodd perchnogion y papur - Trinity Mirror plc - mai dim ond oddeutu 80 o gopïau oedd yn cael eu hanfon i'r de yn ddyddiol, gyda'r rheini'n mynd i ardal Caerdydd.

Dywedodd pennaeth cyfathrebu Trinity Mirror, Rich Ellis, mai ond "llond dwrn" o gopïau oedd yn cael eu gyrru yn benodol i Gaerdydd, ac roedd yn credu mai dyna oedd yr unig le yn y de lle'r oedd papurau'n cael eu hanfon.

Mewn llythyr i'w darllenwyr dywedodd y Daily Post:

"Am dros 158 o flynyddoedd mae darllenwyr wedi troi at y Daily Post er mwyn cael gwybod beth sy'n digwydd yng ngogledd Cymru a thu hwnt.

"Mae'r gwaddol cyfoethog gafodd ei sefydlu gan ein rhifyn print wedi ein galluogi i symud yn llwyddiannus i ddulliau newydd o argraffu gyda lansiad diweddar ein rhifynnau electroneg ac appiau symudol.

"Mae'r rhain wedi bod yn llwyddiant ysgubol gan alluogi'r Post i dyfu ein cynulleidfa ar draws sawl platfform.

"Oherwydd symudiad ein darllenwyr tuag at blatfformau eraill, rydym yn credu ei bod bellach yn bryd i ni roi'r gorau i ddarparu'r nifer fechan o gopïau oedd ar gael i'w prynu yng Nghaerdydd."

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi pryder, ac fe ddywedodd llefarydd ar eu rhan wrth raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru:

"Rydym yn cydnabod pwysigrwydd sector cyfryngau iach fel rhan hanfodol o gymdeithas ddemocrataidd fodern.

"Er nad oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gyfrifoldeb uniongyrchol mewn perthynas â'r diwydiant papurau newydd yng Nghymru, rydym yn bryderus am y cyhoeddiad yma allai gael effaith ar bresenoldeb cyfryngol sydd eisoes yn crebachu yng Nghymru."

Cafodd y copi olaf ei werthu yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn, Ionawr 18.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol