Cynnydd yn y nifer â dyledion yn ôl elusen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Llynedd, roedd 44% o gynnydd yn nifer y bobl oedd angen cyngor am ddyledion.

Mae elusen ddyledion yn dweud bod cynnydd sylweddol blynyddol yn y bobl hynny yng Nghymru sy'n mynd i ddyled gyda biliau'r tŷ, a'r rheiny sy'n tynnu benthyciadau dros dro.

Yn ôl elusen StepChange, mae 'na gynnydd yn y nifer o bobl sy'n derbyn cyngor am ddyledion ganddyn nhw.

Mae'r adroddiad 'Cymru yn y coch' wedi'i seilio ar dros 23,000 o bobl yng Nghymru fu'n cysylltu gyda llinell gymorth yr elusen rhwng 2010 a 2013, ac yn cynnig cipolwg ar y problemau ariannol sy'n wynebu pobl a chymunedau.

Y llynedd yn unig, roedd cynnydd o 44% yn nifer y bobl oedd angen cyngor.

Yn 2010, roedd 2.6% o bobl gyda benthyciadau dros dro, ond erbyn 2013, mae hynny wedi cynyddu i 18.3%, gyda'r swm dyledus ar gyfartaledd wedi codi 25% yn yr un cyfnod.

Yn ystod y tair blynedd hefyd, roedd cynnydd yn y nifer o gleientiaid StepChange yng Nghymru sydd ar ei hôl hi gyda thalu am gostau byw hanfodol, fel rhent, taliadau morgais, biliau tanwydd a threth gyngor.

'Gwaethygu, nid gwella'

Wrth ymateb i'r ffigyrau newydd, dywedodd Prifweithredwr StepChange, Mike O'Connor y dylai hyn wneud i bobl sylweddoli'n sydyn "y difrod sy'n cael ei wneud gan broblemau dyledion i unigolion, teuluoedd a chymunedau."

"Mae mwy o bobl yn troi at fenthyciadau dros dro i'w helpu gyrraedd diwedd yr wythnos.

"Mae troi at gredit uchel i dalu am filiau pob dydd yn golygu eu bod yn syrthio'n ddyfnach ac yn ddyfnach i mewn i ddyledion, gyda chanlyniadau sy'n gallu bod yn drychinebus.

"Mae'r sefyllfa yn gwaethygu, nid gwella.

"Y cynharaf y bydd pobl yn gweithredu, yr hawsaf fydd hi i ateb y problemau maen nhw'n eu hwynebu."

Yn eu swyddfa yng Nghaerdydd, mae 14 o gynghorwyr ar gael i gynnig cyngor ymarferol cyffredinol ac arbenigol, am ddim.

Mae modd cysylltu â nhw ar eu llinell gymorth, 0800 138 1111, neu drwy'r wefan www.stepchange.org