O blaid ehangu Stadiwm Liberty

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y stadiwm yn dal 33,000

Penderfynodd cynghorwyr gymeradwyo cais cynllunio i ehangu Stadiwm Liberty yn Abertawe.

Ond cafodd amod ychwanegol ei gosod, y dylid sefydlu pwyllgor fyddai'n cynnwys cynghorwyr, y ddau glwb ac aelodau'r gymuned leol.

Mae'r stadiwm yn dal 20,500 ar hyn o bryd ac yn y pen draw bydd yn dal 33,000.

Roedd aelodau Pwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Abertawe yn cwrdd ddiwedd prynhawn Iau i drafod y cais cynllunio.

Fe gafodd Stadiwm y Liberty ei godi yn 2005 ar gost o £27 miliwn ac mae'n gartref i glwb pêl-droed Abertawe ac i ranbarth rygbi'r Gweilch.

Ehangu

Y bwriad yw adeiladu eisteddleoedd newydd yn y gogledd, de a'r dwyrain, uwchben a thu ôl y rhai presennol.

Fe fyddan nhw'n cael eu hadeiladu un ar y tro.

Mae'r awdurdod eisoes wedi caniatáu cais ar wahân i adeiladu estyniad i eisteddle gorllewinol y stadiwm, sef pedwerydd llawr a 700 o seddi newydd.

Bydd cyntedd newydd a derbynfa yn ogystal â grisiau a lifftiau i helpu cefnogwyr i symud drwy'r stadiwm, ac ar yr ail lawr fe fydd blychau lletygarwch corfforaethol.

Roedd swyddogion wedi awgrymu y dylai'r cais gael ei gymeradwyo gydag amodau i wella sefyllfa trafnidiaeth a pharcio ar ddiwrnodau gemau, gan gynnwys cynyddu a hybu'r defnydd o adnoddau parcio a theithio, a gwella llwybrau cerdded a beicio i'r stadiwm.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal ymchwiliad i drefniadau ariannu'r stadiwm.

Straeon perthnasol