Teulu yn apelio am Nida Naseer

  • Cyhoeddwyd
Nida Naseer
Disgrifiad o’r llun,
Mae bron i bedair wythnos wedi mynd heibio ers diflaniad Nida Naseer.

Mae teulu merch sydd ar goll o'i chartref yng Nghasnewydd wedi gwneud apêl iddi ddod adref, bron i bedair wythnos wedi ei diflaniad.

Y diwrnod cyn ei phenblwydd yn 19 oed, mae teulu Nida Naseer wedi gwneud apêl fideo am wybodaeth am eu merch.

Cafodd y ferch ei gweld am y tro diwethaf ar Ragfyr 28, wrth iddi fynd â bagiau sbwriel y tu allan i'w chartref yn ardal Pillgwenlli, Casnewydd.

Mae ei thad, Naseer Tahir wedi pledio i'w ferch ddod adref, a dywedodd ei mam Najma Tahir a'i chwaer Shamyla Naseer nad oedden nhw'n gallu byw hebddi.

Dywedodd Shamyla Naseer wrth ei chwaer na ddylai hi boeni am unrhyw beth, a bod gan pawb hiraeth mawr amdani.

Er gwaethaf sawl ymgyrch chwilio yn yr ardal, nid yw'r heddlu wedi dod o hyd i unrhyw wybodaeth am Ms Naseer hyd yma.

Pan gafodd Ms Naseer ei gweld ddiwethaf, roedd hi'n gwisgo jîns a chrys du.

Mae ganddi wallt hir tywyll ac mae hi'n 5 troedfedd 3 modfedd o daldra.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 101.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol