Trywanu Caerdydd: Cyhuddo dau

  • Cyhoeddwyd

Mae dau ddyn wedi eu cyhuddo yn dilyn ymosodiad yn Adamsdown, Caerdydd ar Ionawr 22.

Cafodd dyn 24 oed ei gludo i Ysbyty'r Brisfygol yn y Brifddinas wedi iddo gael ei drywanu yn ei frest ar Tin Street.

Yn ddiweddarach y prynhawn hwnnw, cafodd Victor Djassi, 21, a Ruben Pereira, 20, eu harestio.

Mae'r ddau wedi eu cyhuddo o ymosod, bod â chyllell yn eu meddiant, a lladrata.

Fe fyddan nhw'n ymddangos yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Gwener, Ionawr 24.