Kellogg's: llai o swyddi mewn peryg?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni wedi dechrau ymgynghori gyda'r gweithwyr a'r undebau

Mae'r undeb sy'n cynrychioli'r rhan fwyaf o weithwyr ffatri Kellogg's yn Wrecsam yn gobeithio y bydd y nifer o swyddi mewn peryg yno'n gostwng o 140 i 100.

Dywedodd undeb USDAW fod y cyfarfod cyntaf rhyngddyn nhw a rheolwyr y ffatri wedi bod ddydd Iau.

Mae disgwyl i bum cyfarfod arall ddigwydd yn ystod y cyfnod ymgynghori o 90 diwrnod.

Dywedodd Dave Gill, Swyddog Prydeinig USDAW: "O'n safbwynt ni, rydyn ni dal yn ffyddiog y bydd y ffigwr, y 140 'na, yn gostwng."

Ychwanegodd y byddai hynny'n dibynnu "ar faint o wirfoddolwyr fydd."

'Gadael o'u gwirfodd'

Pwysleisiodd mai ffocws yr undeb fyddai sicrhau bod pobl yn gadael eu swyddi o'u gwirfodd neu'n ymddeol yn hytrach na chael eu gorfodi i ymddiswyddo.

Ychydig dros 400 o bobl sy'n gweithio yn y ffatri sy'n cynhyrchu grawnfwyd Special K.

Mae disgwyl i'r cyfarfod nesaf rhwng yr undebau a gweithwyr fod ddydd Llun, Ionawr 27, ond mae'n debyg na fydd ffigwr pendant ar nifer y swyddi am bythefnos arall.

Yn dilyn y cyhoeddiad ar Ionawr 17, dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Bwrdeistref Wrecsam, Cynghorydd Neil Rogers: "Mae clywed y newyddion yn siom i ni, yn enwedig gan ei fod yn dilyn colli swyddi yn Sharp a First Milk.

"Mae'n dangos mor fregus yw'r economi ac yn gwrthddweud beth mae'r llywodraeth wedi bod yn ei ddweud jest cyn 'Dolig."

Ychwanegodd y byddai'r cyngor yn gweithio gyda'r cwmni i roi cefnogaeth i'r gweithwyr.

Straeon perthnasol