Carchar am 10 mlynedd i bedoffil

Cyhoeddwyd

Mae pedoffeil wedi ei garcharu am 10 mlynedd am dreisio merch 15 oed mewn gwesty ym Mae Colwyn.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod Gavin Benit, 36, eisoes wedi treulio pedair blynedd dan glo am ymosod yn rhywiol ar ferch 13 oed.

Roedd Benit yn aros mewn fflat yng ngwesty'r Rothesay ym Mae Colwyn pan dreisiodd o'r ferch 15 oed.

Dywedodd yr erlyniad bod negeseuon testun gafodd eu gweld gan yr heddlu yn dangos yn glir beth oedd o'n bwriadu ei wneud, "ac yn ogystal, nad oedd y ferch yn awyddus i hyn ddigwydd."

Meddai cyfreithiwr y diffynnydd, roedd Benit wedi cael magwraeth anodd.

'Hawdd dylanwadu arni'

Rhoddodd y Barnwr Merfyn Hughes QC rybudd 10 mlynedd o hyd iddo, gan ei rwystro rhag mynd ar y we a chysylltu â merched.

Dywedodd wrth Benit ei fod wedi targedu'r ferch 15 oed gan ei bod hi'n hawdd dylanwadu arni oherwydd y math o sylw yr oedd o'n ei roi iddi.

Ychwanegodd: "Roeddech chi'n ei gweld fel rhywun y gallech chi fynd â hi i'ch ystafell wely yn y gwesty, a chael rhyw hyd oed os nad oedd hi'n dymuno hynny".

Gorchmynodd Benit i roi ei enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei oes.