'Methu rhwystro' marwolaeth merch

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Seren Bernard yn arfer bod yn 'ddisgybl gradd A' yn ôl ei mam

Mae arolwg achos difrifol wedi canfod efallai na fyddai marwolaeth merch 14 oed wedi ei rwystro, hyd yn oed gyda rhagor o gymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Cafodd corff Seren Bernard ei ganfod yn Aberdaugleddau ym mis Ebrill 2012, ond fe ddywedodd yr heddlu nad oedd yr amgylchiadau yn amheus.

Fe anfonodd ei mam, Sarah Pollock, gŵyn at yr ombwdsmon wedi'r farwolaeth, gan honni bod ei phryderon a'i barn wedi eu hanwybyddu.

Dywedodd y Bwrdd Lleol Diogelu Plant, oedd yn gyfrifol am gyhoeddi'r adroddiad, bod marwolaeth unrhyw blentyn yn golled enbyd.

Cafodd yr arolwg hwn ei ysgrifennu gan awdur annibynnol, wedi ei ddarparu gan Sefydliad Prydeinig Mabwysiadu a Maethu.

'Wedi setlo'

Meddai'r arolwg: "Pan fu farw Seren, roedd wedi setlo mewn cartref maeth oedd i weld yn ateb ei gofynion yn foddhaol, a dyma lle'r oedd hi am aros."

Ychwanegodd: "Wedi iddi geisio lladd ei hun fis Medi 2011, roedd (Seren) mor fregus, roedd ymchwil i hunanladdiad yn awgrymu efallai y byddai'n ceisio lladd ei hun eto.

"Er hyn, yn y dyddiau cyn iddi farw, roedd adroddiadau ei bod hi mewn hwyliau da, a doedd ei hymddygiad ddim yn awgyrmu ei bod hi'n meddwl am ladd ei hun.

"Does dim sicrwydd y byddai unrhyw gamau pellach wedi rhwystro'i mawolaeth."

Roedd adegau, yn ôl yr adroddiad, pan fyddai'r holl asiantaethau oedd â chyfrifoldeb am ofal Seren wedi gallu cymryd camau gwahanol.

Meddai llefarydd ar ran y bwrdd: "Mae marwolaeth unrhyw blentyn yn golled enbyd ac mae'r holl weithwyr sy'n rhan o hyn yn cydymdeimlo'n ddifrifol gyda'r plentyn a'i theulu.

"Gall gwersi gael eu dysgu o ddigwyddiadau trasig fel hwn ac mae holl asiantaethau'r bwrdd wedi llwyr ymrwymo i roi argymhellion yr arolwg ar waith."

Poenau mam

Dyw Ms Pollock, mam Seren, heb wneud sylw am yr arolwg, gan ddweud ei bod hi angen amser i'w ddarllen a siarad gyda'i hymgynghorwyr cyfreithiol.

Yn dilyn marwolaeth Seren yn 2012, dywedodd Ms Pollock wrth BBC Cymru ei bod hi a'i merch yn arfer bod yn agos, a'i bod hi'n ddisgybl 'gradd A' oedd yn caru chwaraeon.

Dywedodd bod Seren wedi dechrau ymddwyn yn ymosodol ddwy flynedd cyn hynny.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Sarah Pollock bod dirywiad ei merch yn 'glir i'w weld'

Ychwanegodd ei bod hi wedi dechrau ysmygu, yfed a pheidio mynd i'r ysgol. Roedd cyflwr meddyliol Seren wedi dirywio, meddai, a cheisiodd drefnu cwnsela ar ei chyfer.

"Roedd ei hymddygiad yn cynnwys agwedd tuag at eraill, yn ymosodol, a dyna pam wnes i ofyn am gwnselydd," meddai Ms Pollock.

Fe wrthododd Seren hi, meddai, gan honni nad oedd hi am fyw gyda'i mam oherwydd ei bod hi'n ymosodol.

"Roedd hi'n hawdd iawn i bawb weld fod hon yn ferch oedd yn llithro," meddai Ms Pollock, ond dyw hi ddim yn credu mai hi, fel mam, oedd y broblem.

Dywedodd nad oedd ei merch yn hoffi'r "rheolau a'r cyfyngiadau oedd yn ei heffeithio" wedi ymddygiad yn cynnwys smocio canabis ac yfed alcohol.

Yn dilyn marwolaeth Seren, cyfeiriodd Cyngor Sir Benfro y mater at y Bwrdd Lleol Diogelu Plant, gan nodi bod marwolaeth plentyn yn "fater o bryder a thristwch mawr" mewn unrhyw sefyllfa.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol