Colli un o fawrion y Scarlets

  • Cyhoeddwyd
Llanelli v.Seland Newydd 1972Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Hefin Jenkins yn aelod o dîm Llanelli a gurodd Seland Newydd yn 1972

Bu farw un o fawrion byd rygbi yn ardal Llanelli, Hefin Jenkins, yn 63 oed.

Chwaraeodd i glwb Llanelli dros 400 o weithiau dros 12 tymor, ac ef oedd yr wythwr yn y gêm fythgofiadwy pan enillodd Llanelli yn erbyn Seland Newydd yn 1972.

Ei gêm gyntaf i Lanelli oedd yn erbyn Abertawe yn 1969, ac fe ddaeth ei yrfa i ben yn erbyn Cydweli yn Ebrill 1980.

Dechreuodd chwarae ei rygbi yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn, Llanelli, ac enillodd gapiau i dîm 'B' Cymru ac i'r Barbariaid.

Yn fwy diweddar, Hefin Jenkins oedd Cyfarwyddwr Treftadaeth ar Fwrdd Gweithredol y Scarlets, a bu'n gadeirydd Clwb Rygbi Llanelli yn y 1990au cynnar.

Teyrnged

Mae rhanbarth y Scarlets wedi rhoi teyrnged iddo, a dywedodd y Prif Weithredwr Mark Davies:

"Hoffwn fynegi ein cydymdeimlad dwysaf i wraig Hefin, Valerie, a'r teulu estynedig yn y cyfnod anodd yma.

"Daeth y newyddion yn sioc i ni gyd ym Mharc y Scarlets. Roedd Hefin yn ddyn busnes uchel ei barch, yn Scarlet i'r carn ac yn ŵr bonheddig.

"Bydd colled ar ei ôl gan bawb, ac fe fyddwn yn gofyn i gefnogwyr ymuno â ni yn y stadiwm heno i ddangos parch i ddyn gwych a Scarlet gydol oes."

Bydd y Scarlets yn cwrdd â Chaerloyw yng Nghwpan LV ar Barc y Scarlets nos Wener.

Mae Hefin Jenkins yn gadael gwraig, Valerie, brawd iau Iwan a theulu ehangach.