A40 ar gau wedi gwrthdrawiad angeuol

Cyhoeddwyd

Mae rhan o'r A40 ar gau yng ngorllewin Cymru yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car a beic modur.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i gylchfan Hendy-gwyn ar Daf am tua 9:20am fore Sadwrn.

Bu'r beic modur mewn gwrthdrawiad â char Vauxhall Astra coch, a bu farw gyrrwr y beic modur o anafiadau difrifol a niferus.

Mae'r ffordd wedi ei chau rhwng Arberth, Sir Benfro, a Phenblewin, ac mae gwasanaethau traffig wedi dweud y bydd yn debygol o aros ar gau am gryn amser.

Mae'r heddlu wedi apelio ar unrhyw dystion i'r digwyddiad i gysylltu â nhw.

Dylai pobl all fod o gymorth i'r ymchwiliad ffonio'r heddlu ar 101.