Rhybudd i gefnogwyr Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Napoli fans will visit the Liberty Stadium in the first leg of the tieFfynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Bydd cefnogwyr Napoli yn ymweld â Stadiwm Liberty yn y cymal cyntaf ar Chwefror 20

Mae cefnogwyr Abertawe sy'n teithio i'r Eidal ar gyfer gêm yr Elyrch yn erbyn Napoli fis nesaf wedi cael rhybudd yn dilyn digwyddiadau treisgar yno yn y gorffennol.

Mae disgwyl i hyd at 3,000 o gefnogwyr deithio i gefnogi Abertawe yng Nghynghrair Europa ar Chwefror 27.

Ond mae sawl gêm flaenorol lle mae Napoli wedi chwarae wedi gweld trafferthion gyda'r dorf.

Mae cefnogwyr yn cael eu hannog i deithio mewn grwpiau, osgoi trafnidiaeth gyhoeddus ac i beidio gwisgo lliwiau'r clwb heblaw yn y stadiwm.

Bydd fflud o fysiau ar gael i deithio o ardal y porthladd i'r Stadio San Paolo, a bydd angen tocynnau i'r gêm a phrawf o hunaniaeth.

Nod y bysiau yw osgoi ardaloedd trafferthus Forcella a Quartieri Spagnoli yn y ddinas.

'Canllawiau syml'

Mae Abertawe weid gweithio gyda Heddlu De Cymru, y Gonswliaeth Brydeinig yn Napoli, clwb Napoli FC a heddlu'r Eidal er mwyn ceisio gwneud y daith mor ddiogel â phosib i'r cefnogwyr.

Dywedodd y clwb mewn datganiad: "Trwy ddilyn canllawiau syml rydym yn hyderus bod y risg i'r cefnogwyr sy'n teithio yn isel, ac y byddan nhw'n mwynhau eu taith i Napoli.

"Rydym yn annog yn gryf y dylai cefnogwyr ddefnyddio'r bysiau arbennig i'r stadiwm ac oddi yno - cyn ac ar ôl y gêm - gan leihau'r rhyngweithio gyda chefnogwyr a thrigolion lleol.

"Yn gyffredinol ein cyngor i gefnogwyr yw i fod yn ofalus a defnyddio'u synnwyr cyffredin. Dylai cefnogwyr deithio mewn grwpiau, ac ni ddylent wisgo lliwiau'r clwb i ffwrdd o'r gêm, yn enwedig ar drafnidiaeth gyhoeddus."

Bydd y bysiau arbennig yn gadael gorsaf Stazione Marittima am 5:00pm amser lleol.

Nid yw'r cyngor yn annisgwyl i ystyried hanes cefnogwyr Napoli. Yn 2010 cafodd rhai o gefnogwyr Lerpwl eu trywanu a'u herlid drwy strydoedd y ddinas cyn gêm yng Nghynghrair Europa.

Y tymor yma daeth bygythiad y byddai'n rhaid i Napoli chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig yn dilyn trafferth pan fu'n clwb yn wynebu Marseille.

Cafodd dyn ei gludo i'r ysbyty gydag anafiadau i'r ben pan deithiodd Napoli i wynebu Arsenal mewn gêm yng Nghynghrair y Pencampwyr ym mis Hydref y llynedd.

Bydd y ddau dîm - Abertawe a Napoli - yn wynebu'i gilydd gyntaf yn Stadiwm Liberty ar Chwefror 20 cyn y gêm yn yr Eidal wythnos yn ddiweddarach.