Lansio corff syniadau polisi cyhoeddus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd creu'r Sefydliad yn un o addewidion Carwyn Jones yn Chwefror 2012

Bydd Prif Weinidog Cymru'n cyhoeddi manylion corff newydd ddydd Llun - Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru (SPCC) - fydd yn rhannu syniadau ar sut i wella gwasanaethau cyhoeddus.

Cyhoeddodd Carwyn Jones ei fwriad i sefydlu'r corff bron i ddwy flynedd yn ôl, pan ddywedodd bod rhaid i weinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru glywed y syniadau gorau o ledled y byd.

Prifysgol Caerdydd fydd yn arwain y rhwydwaith newydd o sefydliadau ymchwil i ddarparu cyngor arbenigol i weinidogion ac i ddiwygio a gwella gwasanaethau cyhoeddus.

Fe ddaw'r lansiad wythnos ar ôl cyhoeddi adroddiad Comisiwn Williams sydd hefyd wedi galw am ad-drefnu llywodraeth leol a rhai gwasanaethau cyhoeddus ar draws y wlad.

'Profiad ac arbenigedd'

Wrth gyhoeddi aelodau'r bwrdd fydd yn goruchwylio'r Sefydliad newydd, dywedodd Carwyn Jones: "Mae cael y gorau i'n hadnoddau cyhoeddus yn hanfodol yn y cyfnod yma.

"Rydym yn gwybod fod cyllidebau'n dynn ac mae'n rhaid i ni baratoi am effeithiau hynny yn y dyfodol.

"Mae'r SPCC yn cynnig ystod eang o brofiad ac arbenigedd i herio a chynnig syniadau newydd fel y gallwn ni fel llywodraeth adnabod blaenoriaethau yn well, creu polisïau cadarn ac yn bwysicach, cyflawni dros bobl Cymru."

Roedd creu'r SPCC yn un o addewidion Rhaglen Lywodraeth Llywodraeth Cymru gyda'r nod o wella effeithlonrwydd datblygu polisi a darparu gwasanaethau yng Nghymru.

Yn dilyn proses dendro, Prifysgol Caerdydd enillodd y cytundeb i greu'r SPCC, ac eisoes mae sefydliadau eraill wedi cael eu recriwtio i'r rhwydwaith gan gynnwys grwpiau ymchwil ym mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Morgannwg, Abertawe, Lerpwl a'r London School of Economics (LSE).

'Cyffrous a dyfeisgar'

Dywedodd cyfarwyddwr y corff newydd, yr Athro Steve Martin:

"Mae creu'r SPCC yn ddatblygiad cyffrous a dyfeisgar sy'n rhoi i weinidogion fynediad uniongyrchol at gyngor arbenigol.

"Mae'n adlewyrchu'r gydnabyddiaeth yng Nghymru ac ar draws y byd bod tystiolaeth a gwybodaeth a ddaw o ymchwil yn gallu chwarae rhan bwysig wrth wella penderfyniadau polisi."

Bydd gwaith yr SPCC yn cael ei oruchwylio gan fwrdd o lywodraethwyr annibynnol o dan gadeiryddiaeth Sir Adrian Webb er mwyn sicrhau y bydd yn cwrdd â gofynion ac anghenion gweinidogion.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol