Dau gwmni yn y llys wedi i glwyd ladd merch ym Mhen-y-bont

  • Cyhoeddwyd
Karolina GolabekFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Karolina Golabek ei lladd gan glwyd drydanol ym mis Gorffennaf 2010

Mae dau gwmni yn y llys ar gyhuddiad o dorri rheolau iechyd a diogelwch wedi i ferch ifanc farw ar ôl cael ei gwasgu gan glwyd drydanol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Roedd Karolina Golabek, oedd yn bump oed, yn chwarae ar ei phen ei hun pan aeth hi'n sownd yn y glwyd am hanner awr.

Cafodd anafiadau difrifol i'w thu mewn a bu farw yn yr ysbyty.

Cofnododd cwest reithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Cwmni trydanol Tremorfa o Laneirwg yng Nghaerdydd oedd yn gyfrifol am y glwyd ar ran y gymdeithas dai leol.

Maen nhw wedi cael eu cyhuddo o dorri Rheol 33 o'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch.

Mae John Glen Installations Services o Abertawe, oedd ag is-gontract i gynnal a chadw'r glwyd, hefyd yn wynebu'r un cyhuddiad.

Fe wnaeth ynadon Pen-y-bont ohirio'r achos a'i drosglwyddo i Lys y Goron Caerdydd.