Gwrandawiad prifathrawes wedi cwynion

  • Cyhoeddwyd

Mae prifathrawes o Gaerdydd wedi ei chyhuddo o ymddygiad proffesiynol annerbyniol ac anallu proffesiynol difrifol, yn dilyn nifer o gwynion amdani.

Roedd Jane Vaterlaws yn bennaeth ar Ysgol Gynradd Gatholig St Alban yn ardal y Rhath rhwng Medi 2003 a 2012, pan ddaeth ei chytundeb i ben.

Ymysg y cyhuddiadau yn ei herbyn mae bwlio a chodi ofn ar staff a rhieni, a methu ag ymdopi â chyfrifoldebau ariannol yn yr ysgol.

Yn ogystal, mae honiadau ei bod wedi rhannu manylion am ddisgybl gyda thad y plentyn, oedd yn y carchar, er bod gorchymyn llys yn rhwystro unrhyw gysylltiad rhyngddynt.

Dywedodd cyflwynydd achos Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, Rosa Fernandez, bod Ms Vaterlaws wedi gofyn i riant un plentyn ei gadw adref yn ystod arolwg.

'Lansio deiseb'

Mae hi hefyd wedi ei chyhuddo o geisio cuddio ymosodiad ar blentyn, gan ddweud mai dal ei fys mewn clwyd wnaeth y disgybl.

Clywodd y gwrandawiad bod rhieni wedi lansio deiseb i geisio cael gwared ar Ms Vaterlaws.

Dywedodd Ms Fernandez bod "rheoli staff yn rhan annatod o waith pennaeth. Dyw bwlio neu fygwth ddim yn hybu perthynas hapus nac yn dda i les gweithwyr.

"Mae'n glir bod nifer wedi cwyno am ymddygiad Jane Vaterlaws.

"Roedd hi'n fyr ei thymer ac yn goeglyd gyda rhieni oedd yn eu dagrau wrth ei desg.

"Fel y gwelwch chi, dydyn ni ddim yn edrych ar un achos yn unig yn y fan hon.

"Mae nifer o ddigwyddiadau, yn cynnwys problemau ariannol difrifol, bwlio neu fygwth a thorri rheolau cyfrinachedd."

Anghydfod

Cafodd Ms Vaterlaws ei dyrchafu i fod yn bennaeth ym mis Medi 2003. O fewn blwyddyn, bu anghydfod gyda rhiant un plentyn, gan ofyn i'r disgybl gadw draw yn ystod ar arolwg "er mwyn helpu'r ysgol" gan nad oedd y plentyn "yn gallu bihafio".

Fe gyhuddodd Ms Vaterlaws blentyn arall o dynnu llun anweddus, gan fygwth galw'r gwasanaethau cymdeithasol. Yn dilyn ymchwiliad, daeth i'r amlwg mai plentyn arall oedd yn gyfrifol.

Gadawodd ei swydd yn 2012 yn dilyn cyfnod o iselder, ond dywedodd cadeirydd y gwrandawiad nad oedd unrhyw dystiolaeth wedi ei gyflwyno ynglŷn â iechyd Ms Vaterlaws.

Dyw Ms Vaterlaws heb fynd i'r gwrandawiad, a dyw hi heb anfon cyfreithiwr ar ei rhan.

Mae hi'n gwadu'r 24 cyhuddiad yn ei herbyn. Mae disgwyl i'r gwrandawiad bara pum diwrnod.