Cadeirydd newydd i Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans

Cyhoeddwyd

Mick Giannasi yw Cadeirydd Ymddiriedolaeth y Gwasanaethau Ambiwlans yng Nghymru.

Y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford gyhoeddodd hyn ddydd Llun.

Dywedodd y byddai David Scott a Mary Powell yn aelodau o fwrdd yr ymddiriedolaeth.

"Bydd profiad Mick yn ein helpu yn ystod cyfnod o newid mawr, gan gynnwys gweithredu casgliadau Adolygiad McClelland," meddai.

"Bydd cyfraniadau David a Mary yn werthfawr ... o gofio cefndir David ym maes iechyd a chefndir Mary ym maes cydraddoldeb."

Mae Mr Giannasi, fydd yn y swydd tan Fawrth 31 2016, yn derbyn £59,760 y flwyddyn ar sail 15 o ddiwrnodau'r mis.

Ymddeolodd yn Ebrill 2011 wedi iddo fod yn brif gwnstabl.

Cafodd ei benodi i fod yn Gomisiynydd ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn tan fis Mai 2013.

Bydd Mr Scott a Mrs Powell yn eu swyddi tan Fawrth 31, 2014.