Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn ailddechrau llawdriniaethau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y rhan fwya' o lawdriniaethau arferol eu gohirio yn ysbytai gogledd Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi ailddechrau cynnal llawdriniaethau sydd ddim yn rhai brys.

Yr wythnos ddiwetha' cyhoeddodd y bwrdd eu bod yn eu gohirio yn y tri ysbyty cyffredinol yng ngogledd Cymru oherwydd pwysau ar adnoddau'r bwrdd.

Ond ddydd Llun, daeth cadarnhad y byddai'r llawdriniaethau arferol yn ailddechrau yn syth.

Meddai'r Athro Matthew Makin, Cyfarwyddwr Gweithredol Meddygol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Gallaf gadarnhau fod y Bwrdd Iechyd wedi ailddechrau llawdriniaethau arferol i gleifion mewnol heddiw (dydd Llun). Mae hyn yn cael ei wneud yn raddol i sicrhau ein bod yn parhau i reoli'n ddiogel y gofal rydyn ni'n darparu i'n cleifion.

"Hoffwn ymddiheuro eto i bob claf y mae hyn wedi achosi anghyfleustra iddo. Rydym yn gwneud trefniadau i aildrefnu llawdriniaethau'r rhai hynny sydd wedi cael eu heffeithio cyn gynted â phosibl.

"Tra bod ein hysbytai yn parhau i fod o dan bwysau, mae ein cynlluniau ar gyfer y gaeaf yn ein helpu i reoli hyn. Mae ein staff yn gweithio'n ddiflino i ddarparu gofal diogel i'n cleifion bob dydd."

Ar y pryd, dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford fod y penderfyniad i ohirio llawdriniaethau yn "anffodus", ond ei fod yn weithred "synhwyrol a chymesur" i ddelio gyda chynnydd yn y galw am ofal brys.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol