Blwyddyn brysur i fadau achub wedi tywydd braf a llifogydd

Cyhoeddwyd
Bad Achub yr RNLIFfynhonnell y llun, RNLI
Disgrifiad o’r llun,
Gorsaf Y Rhyl oedd y prysuraf yng Nghymru'r llynedd

Roedd tywydd braf a llifogydd wedi golygu ei bod hi'n flwyddyn brysur i griwiau'r badau achub y llynedd.

Cafodd y criwiau eu lansio 1,127 o weithiau - cynnydd o 13% o'i gymharu â'r flwyddyn cynt.

Cafodd 1,155 o bobl eu helpu a 49 o fywydau eu hachub, yn ôl yr RNLI.

Gorsaf Bad Achub y Rhyl oedd y prysuraf y llynedd, gan achub 64 o bobl, yn cynnwys helpu rhai pobl yn ystod y llifogydd ym mis Rhagfyr 2013.

Dywedodd yr elusen eu bod yn poeni am nifer o achosion yn ymwneud â chychod gwynt.

Ond, er hynny, y tywydd oedd y ffactor mwyaf heriol i'r criwiau.

"Gydag eira, y tymheredd yn codi a'r llifogydd, all neb ddadlau nad oedd 2013 yn flwyddyn heriol o ran y tywydd," meddai Colin Williams, rheolwr rhanbarthol RNLI.

"Yn ogystal â ffigyrau lansio yn codi, mae ein Tîm Achub Llifogydd wedi cael blwyddyn yn llawn digwyddiadau.

"Gweithiodd y tîm yn galed i helpu'r gwasanaethau brys eraill ym mis Rhagfyr, gan helpu 25 o bobl a'u hanifeiliaid anwes i adael tai oedd wedi'u taro gan lifogydd."

'Rhaid paratoi'

Hefyd y llynedd, roedd yn rhaid i'r RNLI helpu llong gyda 48 o bobl arni oedd yn suddo oddi ar Ynys Sgomer, ac achub dau bysgotwr oddi ar greigiau ger Abersoch mewn tywydd garw.

Roedd hi'n brysur hefyd i achubwyr bywyd ar draethau Cymru. Traeth y Barri oedd y prysuraf, roedd rhaid ymateb i 221 o ddigwyddiadau a helpu 236 o bobl.

Ychwanegodd Mr Williams: "Roedd hi'n dda gweld pobl yn mwynhau eu hunain o gwmpas arfordir Cymru, ond rydym yn argymell pobl i baratoi pan maen nhw'n mynd allan ar y môr neu'n cerdded llwybrau'r glannau.

"Mae cychod pleser yn fwy poblogaidd, ond cymrwch amser i wirio'r cwch cyn mynd allan ar y môr - os yw'r cwch wedi bod yn sefyll drwy'r gaeaf, ydy popeth yn dal i weithio?

"Oes gyda chi ddigon o danwydd ar gyfer y daith, ydych chi'n gwisgo siaced achub ac yn cario ffordd o gysylltu am gymorth?

"Gall sicrhau hynny fod yn ddigon i achub eich bywyd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol