Cyhuddo dirprwy brifathro o droseddau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae prifathro'r ysgol wedi anfon llythyr at rieni

Mae dirprwy brifathro Ysgol Gyfun Glantaf yng Nghaerdydd wedi cael ei gyhuddo o dair trosedd o voyeuriaeth mewn tŷ.

Cafodd Gareth Williams, 47 oed o Gaerdydd, ei wahardd o'i waith.

Ddydd Iau cafodd ei arestio ac roedd yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Sadwrn. Mae wedi ei gadw yn y ddalfa.

Mae prifathro'r ysgol, Alun Davies, wedi anfon llythyr at rieni yn rhoi gwybod iddyn nhw fod Mr Williams wedi cael ei gyhuddo a'i wahardd.

Mae'r llythyr yn dweud:

"Annwyl Riant,

Mae angen i mi roi gwybod i chi bod y Dirprwy Bennaeth Gareth Williams wedi'i gyhuddo o droseddau. O ganlyniad mae wedi cael ei wahardd o'i ddyletswyddau ar unwaith.

Lles ein disgyblion yw ein prif flaenoriaeth ac rydym yn cydweithredu â Heddlu De Cymru mewn unrhyw ffordd y gallwn gyda'u hymholiadau.

Rydym yn deall bod hyn yn destun pryder i bawb sy'n gysylltiedig â'r ysgol a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar bob cyfle.

Fodd bynnag, gofynnwn i chi gofio bod hwn yn ymchwiliad parhaus gan yr heddlu, felly efallai y bydd cyfyngiadau ar wybodaeth o bryd i'w gilydd.

Yr eiddoch yn gywir,

Alun Davies"