Mis ers i Nida Naseer fynd ar goll

  • Cyhoeddwyd
Nida NaseerFfynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae teulu Nida Naseer wedi erfyn arni i ddod adref

Mae mis bellach wedi mynd heibio ers diflaniad Nida Naseer o Gasnewydd, ond nid yw ymgais ddiweddaraf ei theulu i ddod o hyd iddi wedi arwain at unrhyw wybodaeth newydd.

Ddydd Gwener, ar y diwrnod cyn pen-blwydd Ms Naseer yn 19, cafodd fideo apêl gan rieni'r ferch ei gyhoeddi, gyda Mr a Mrs Naseer yn erfyn ar eu merch i ddod gartref.

Ond dyw'r heddlu heb dderbyn unrhyw ymateb yn dilyn hynny a dydyn nhw dal ddim yn gwybod be sydd wedi digwydd i'r ferch.

Fe aeth Ms Naseer ar goll ar Ragfyr 28 wedi iddi fynd a'r biniau y tu allan i'w thŷ yn ardal Pillgwenlli o Gasnewydd.

Y tro diwethaf i'w theulu ei gweld roedd hi'n gwisgo jîns a chrys du ond nid oedd ganddi arian na'i ffôn symudol.

Mae'r teulu wedi dweud fod Nida'n anhapus oherwydd bod cais ei theulu am loches wedi cael ei wrthod, oedd yn golygu na fedrai hi fynychu'r brifysgol.

Mi ddaethon nhw i Brydain o Bacistan bum mlynedd yn ôl ac er iddyn nhw wneud cais i aros yma mi gafodd y cais hwnnw ei wrthod y llynedd.

Maen nhw yng nghanol y broses o apelio.

Dywedodd ei thad bod y teulu wedi bod yn dadlau am hyn yn fuan cyn i Nida ddiflannu.

"Roedden ni'n flin iawn ac yn crio," meddai Naseer Tahir. "Roedd hi'n poeni am ei haddysg."

Mae rhyw 20 o swyddogion heddlu'n gweithio ar yr achos.

Maen nhw eisoes wedi bod yn chwilio amdani mewn amryw o leoliadau ar draws y ddinas.

Mae gan Nida wallt hir du ac mae hi'n 5 troedfedd 3 modfedd o daldra.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101.