Eos i barhau i drafod gyda'r BBC

  • Cyhoeddwyd
Dafydd Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Mae dyfarniad y tribiwnlys wedi gosod cynsail pwysig, yn ôl Dafydd Roberts

Mae aelodau Eos wedi pleidleisio dros barhau i drafod cytundeb darlledu newydd gyda'r BBC.

Yn dilyn dau gyfarfod o aelodau Eos yng Nghaernarfon a Chaerdydd, dywedodd Eos fod ganddyn nhw bellach fandad i drafod cytundeb newydd.

Dywedodd Dafydd Roberts, sy'n aelod o fwrdd Eos: "Mae'r tribiwnlys wedi dyfarnu ar egwyddorion pwysig iawn yn y fan 'ma.

"Maen nhw wedi dyfarnu bod 'na werth ychwanegol i'r gerddoriaeth Gymraeg ar gyfer Radio Cymru ac i'r BBC, ac mae hwnna yn gosod cynsail pwysig iawn, iawn, iawn i unrhyw iaith gynhenid arall ym Mhrydain."

Mae gohebydd celfyddydau a chyfryngau Huw Thomas wedi disgrifio'r datblygiad fel un "arwyddocaol".

"Yn sicr mae hi'n foment arwyddocaol yn hanes yr anghydfod yma," meddai, "ac yn dangos fod yna awydd gan y ddwy ochr i weithredu'r drwydded newydd."

Eos sy'n berchen ar hawliau darlledu ar gyfer miloedd o ganeuon Cymraeg, wedi i lawer o gantorion Cymraeg benderfynu ymuno â'r asiantaeth wedi i PRS ostwng y gyfradd tâl roeddent yn ei dderbyn.

Ni lwyddodd Eos a'r BBC i gytuno ar faint o arian dylai'r artistiaid dderbyn yn flynyddol ac fe aeth yr achos i dribiwnlys.

Penderfynodd hwnnw mai £100,000 ddylai'r pris fod - y ffigwr roedd y BBC wedi dweud eu bod yn fodlon ei dalu, ond llawer is na'r £1.5 miliwn roedd Eos wedi gobeithio amdano.