BBC Cymru Fyw

Lansio cwmni a chanolfan ymchwil technoleg arian, Ideoba

Published
image captionMae'r cwmni yn arbenigo mewn creu peiriannau chwilio ar gyfer y sector buddsoddi ariannol

Mae'r Gweinidog Economi, Edwina Hart, yn lansio cwmni technoleg arian newydd, Ideoba, a'u canolfan ymchwil ym Mhencoed.

Mae Ideoba yn gwmni sy'n cael ei gefnogi ac yn cael ei gynghori gan yr Athro Harry Lewis o Brifysgol Harvard, y mathemategydd cyfrifiaduron byd enwog a fu'n dysgu Bill Gates (Microsoft) a Mark Zuckerberg (Facebook).

Mae'r cwmni'n datblygu peiriant chwilio arbenigol ar gyfer y sector buddsoddi ariannol gan gynnwys cronfeydd 'hedge', banciau buddsoddi a grwpiau ecwiti preifat.

Y gobaith yw y bydd Ideoba yn creu dros 100 o swyddi newydd dros y tair blynedd nesaf.

Sefydlu'r cwmni tra'n Havard

Sefydlwyd y busnes gan Andrew Auerbach, prif Weithredwr Ideoba sy'n berchen ar yr Auerbach Group ar Wall Street yn Efrog Newydd a'r cyn-Aelod Seneddol, Adam Price, Cyfarwyddwr Strategol Ideoba.

Cyfarfu'r ddau ym Mhrifysgol Harvard a mynd ati i sefydlu'r fenter.

Yr Athro Lewis, Athro Cadair Gordon McKay mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Harvard yw Cadeirydd Bwrdd Cynghori Ideoba, ac mae gan yntau gyfranddaliadau yn y cwmni.

Dywedodd yr Athro Harry Lewis bod technolegau tyllu data a phroffilio Ideoba yn gam mawr ymlaen yn y maes, mewn marchnad sy'n werth $600 miliwn.

"DNA Havard" yn rhedeg drwy'r ganolfan

Mae Canolfan Ymchwil a Datblygu Ideoba wedi'i sefydlu yng Nghanolfan Technoleg Sony UK ym Mhencoed, gan arian preifat ac arian gan SMARTCymru Llywodraeth Cymru.

Mae'n cael ei hagor yn swyddogol a'r cwmni'n cael ei lansio gan Edwina Hart, Gweinidog yr Economi ddydd Mawrth.

Dywedodd y Gweinidog: "Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous iawn ac mae ganddo botensial enfawr."

"Mae hwn yn newyddion da iawn ac mae'n profi bod Cymru'n ganolfan bwysig ar gyfer y gwasanaethau ariannol a'r sector TGCh - dau o'n sectorau blaenoriaeth sy'n cael cefnogaeth lwyr gan Lywodraeth Cymru."

Yn ôl prif weithredwr Ideoba, Andrew Auerbach: "Mae'r tîm sy'n cael ei ddatblygu yn y Ganolfan Ymchwil a Datblygu yn cynnwys arbenigwyr o bob rhan o'r byd ac o Gymru i ddatblygu llwyfannau technoleg Ideoba."

"Bydd "DNA" Harvard yn rhedeg trwyddyn nhw i yrru ein gweledigaeth i ddarparu offer pwerus sy'n cynnig gwybodaeth" dywedodd Andrew Auerbach."

Gobaith y bydd y swyddi'n cynyddu

Yn y lle cyntaf, bydd naw o bobl yn cael eu cyflogi yn ystod cam cyntaf y cwmni yn 2014-2015, ond y gobaith ydi y bydd y nifer yn cynyddu'n gyflym yn ystod 2015 yn dilyn profion gyda phrif gwsmeriaid a mentrau masnachol cychwynnol.

Erbyn 2016-2017, wrth i'r system gael ei chyflwyno ledled y byd, mae'r cwmni'n rhagweld y bydd dros 100 o bobl yn gweithio yn ei swyddfa yng Nghymru a bydd y busnes yn symud i safle mwy yn ardal Caerdydd.