Cyngor am i ganolfan addysg arbennig aros yn Y Rhyl

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Sir DdinbychFfynhonnell y llun, Denbighshire Council
Disgrifiad o’r llun,
Mae swyddogion Cyngor Sir Ddinbych yn awgrymu y dylai'r uned addysg i blant gyda phroblemau ymddygiad aros ar ei safle presenno

Mi ddylai canolfan addysg ar gyfer plant sydd â phroblemau ymddygiad yn Sir Ddinbych aros yn ei safle presennol, yn ôl swyddogion y cyngor.

Pan symudodd yr uned o Lanelwy i hen gartref plant Plas Cefndy yn Y Rhyl yn 2008, mesur dros dro oedd hyn.

Fe ddaeth y cytundeb tair blynedd i ben yn 2011 ond fe gafodd ei ymestyn i fis Awst eleni.

Mae swyddogion wedi bod yn chwilio am adeiladau addas eraill ond heb fawr o lwc, a rwan yn rhoi cais i gael aros ym Mhlas Cefndy yn barhaol.

Maen nhw'n dweud nad oes yr un gwyn wedi bod, ac y byddai'r cyngor yn ei gweld hi'n anodd dod o hyd i denantiaid eraill i'r safle.

Roedd y Plas wedi bod yn wag ers cryn amser cyn troi'n uned ymddygiad.

Mae 37 o bobl yn gweithio ar y safle, sydd wedi cael canmoliaeth gan archwilwyr Estyn am y modd maen nhw'n cydweithio gydag ysgolion prif ffrwd.