Galw cynyddol am ymchwiliad ysbytai

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Mick Lobb
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r elusen am weld ymchwiliad llawn i ddiogelwch cleifion yn Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr (uchod) a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae pwysau'n cynyddu i gael ymchwiliad llawn i ddiogelwch cleifion yn Ysbytai Tywysoges Cymru a Chastell-nedd Port Talbot, yn ôl elusen cleifion.

Mae Gweinidog Iechyd Cymru, Mark Drakeford, yn wynebu galwadau cynyddol i ymestyn yr ymchwiliad i achosion o ddiffyg gofal mewn dau ysbyty yn y de.

Mae arolwg eisoes wedi cael ei gomisiynnu i edrych ar sefyllfa Ysbytai Tywysoges Cymru a Chastell-nedd Port Talbot ond mae'n debyg mai edrych ar yr ymarfer presennol fydd hwn.

Mae'r elusen diogelwch cleifion, Action against Medical Accidents (AvMA), wedi ysgrifennu at Mark Drakeford yn gofyn am drafodaeth frys i geisio cael ymchwiliad llawnach gan edrych ar gwynion a sut mae'r rheiny'n cael eu trin.

Ymholiadau ers cyhoeddi cyfarfod

Mae'r elusen wedi derbyn llif o ymholiadau ers iddyn nhw gyhoeddi eu bod yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar nos Iau, Ionawr 30.

Maen nhw wedi gorfod trefnu lleoliad mwy, gyda disgwyl i oddeutu 100 o bobl fynychu'r cyfarfod.

Mae nifer o'r teuluoedd sydd wedi diodde' yn sgil diffygion Ysbyty Tywysoges Cymru, Penybont yn galw am ymchwiliad llawn.

Mae'r heddlu eisoes yn ymchwilio i ddigwyddiadau yn yr ysbyty ac mae rhai o weithwyr y presennol a'r gorffennol hefyd wedi dechrau trafod eu pryderon.

Dywedodd prifweithredwr AvMA, Peter Walsh: "Mae'n hanfodol ein bod ni'n darganfod be' ddigwyddodd yn yr ysbytai hyn fel bod gwersi'n cael eu dysgu i weddill y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

"Dydy'r 'arolwg' ddim yn mynd hanner digon pell."

Straeon perthnasol