Ymateb i honiadau yn erbyn William Powell AC yn 'briodol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
William Powell yw llefarydd amaeth y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Senedd

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi amddiffyn ymateb ei phlaid wedi honiadau am Aelod Cynulliad.

Fe wnaeth Kirsty Williams ei sylwadau mewn cynhadledd newyddion ym Mae Caerdydd ddydd Mawrth.

Daeth i'r amlwg dros y penwythnos fod William Powell, AC Canolbarth a Gorllewin Cymru, wedi cael llythyr ffurfiol yn ei rybuddio am ei ymddygiad.

Roedd yr ymgyrchwraig wedi honni bod Mr Powell wedi rhoi diod alcoholig gryf iddi hi a dwy ddynes arall, wedi cyffwrdd ei choes a rhoi ei fraich am ei chanol yn 2011.

Dywedodd Ms Williams ei bod hi'n fodlon fod cadeirydd lleol wedi rhoi gwybod i'r ferch am rybudd ac ymddiheuriad Mr Powell.

Yn y gynhadledd dywedodd fod "proses ffurfiol wedi ei dilyn."

'Cydbwysedd'

"Mae e wedi cael rhybudd ysgrifenedig ac wedi ymddiheuro am ei ymddygiad.

"O'n safbwynt ni, mae'r mater wedi ei ddatrys."

Ychwanegodd fod angen "cydbwysedd" yn system ddisgyblu'r blaid rhwng amddiffyn cyfrinachedd a sicrhau trylowder.

Roedd hi, meddai, eisiau sefyllfa lle gallai rhai sydd am gwyno "wneud hynny mewn ffordd gyfrinachol".

"Roedden ni'n teimlo ei bod hi'n iawn i ni gynnal y broses (ddisgyblu), fel y gwnaethon ni amlinellu yn y datganiad (gafodd ei ryddhau ddydd Sadwrn), ac i roi rhybudd swyddogol.

"Mae angen cydbwysedd, oherwydd er ein bod ni eisiau bod yn agored, mae problemau cyfrinachedd gyda merched sydd am gwyno ond yn poeni y bydd eu pryderon yn cael sylw ar y cyfryngau."

Fe wnaeth Mr Powell ymddiheuro i'r ymgyrchwraig, sy'n 21 erbyn hyn, wedi'r digwyddiad a chafodd rybudd ysgrifenedig y llynedd.

Mewn datganiad ddydd Sadwrn dywedodd y blaid fod Mr Powell yn ymwybodol y gallai unrhyw gamymddygiad pellach olygu oblygiadau mwy difrifol.