Canolfan gynadleddau i Gaerdydd?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Holder Mathias
Disgrifiad o’r llun,
Dyma sut gallai'r ganolfan newydd edrych, yn ôl dychymyg artist

Mae Cyngor Caerdydd yn ystyried cynlluniau i adeiladu canolfan ar gyfer cynnal cynadleddau rhyngwladol yn y ddinas.

Yn hwyrach bydd cabinet y cyngor yn penderfynu ydyn nhw am barhau gyda'r syniad, sy'n cynnwys agor arena dan do amlbwrpas a chanolfan arddangosfa.

Cafodd y cynlluniau gwreiddiol eu cyhoeddi ym mis Mawrth 2013 ar gyfer canolfan newydd fyddai'n debyg i'r un gafodd ei hagor yng Nghaeredin yn 1995.

Mae'r cyngor yn dadlau bod angen bwrw 'mlaen gyda'r cynlluniau ar frys er mwyn rhoi cymhelliant i fusnesau fuddsoddi yn y brifddinas.

'Hwb i'r economi'

Mae son hefyd fod Cyngor Bryste'n ystyried cynlluniau tebyg, felly mae'r cyngor yn awyddus i fod y cyntaf i roi sêl bendith i'r prosiect.

Dywedodd yr aelod cabinet dros gyllid a datblygu economaidd, y cynghorydd Russell Goodway: "Ni ellir gwadu'r angen am gyfleuster o'r maint hwn yng Nghaerdydd ac mae hwn yn fater y mae'r weinyddiaeth hon wedi bod yn gweithio arno ers dod i rym yn 2012.

"Byddai'r manteision economaidd o gael canolfan o'r fath yng Nghaerdydd yn sylweddol, gyda llawer o swyddi'n cael eu creu yn ystod yr adeiladu a llawer o swyddi llawn amser yn cael eu creu ar ôl iddi gael ei chwblhau. Bydd cyfleoedd cyflogaeth i sectorau eraill hefyd fel lletygarwch a manwerthu.

"Mae angen sicrhau Canolfan Gynadledda i Gaerdydd oherwydd byddai'r cyfleuster arfaethedig yn cael effaith fawr ar ein gallu i hybu'r economi leol ac yn gwella ein gallu i ddenu cynadleddau byd-eang a digwyddiadau mawr eraill."

Mae'r cyngor yn honni y byddai'r ganolfan yn arwain at greu 500 o swyddi rhan amser a "channoedd" o swyddi eraill, anuniongyrchol.

Yn y gorffennol maen nhw wedi edrych ar safleoedd ger Neuadd y Dref a chanolfan Red Dragon yn y bae, safle bragdy Brains a Sgwâr Callaghan sy'n agos at ganol y ddinas.