Papur yn lleihau tudalen Gymraeg

  • Cyhoeddwyd
Camarthen Journal
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r dudalen Gymraeg newydd llai na hanner maint yr un blaenorol

Mae'r Carmarthen Journal wedi cael eu beirniadu am leihau maint eu tudalen Gymraeg.

Yn rhifyn diweddara'r papur, mae'r dudalen Gymraeg wedi troi'n golofn sydd tua thraean hyd y dudalen flaenorol.

Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr sy'n gyfrifol am ddarparu'r cynnwys ar gyfer y dudalen.

Yn ôl eu cadeirydd Meirion Jones, cafodd y penderfyniad ei wneud heb ymgynghori â nhw.

Dim dealltwriaeth o'r iaith'

Disgrifiad,
Dyw Meirion Jones ddim yn hapus gyda'r penderfyniad

"Licen i bwysleisio bod nhw wedi gwneud hyn heb drafod gyda ni.

"Oedd 'na gyfarfod i fod wythnos diwethaf gyda nhw i gael esboniad ac i ni'n gobeithio cal cytundeb am y ffordd ymlaen ond maen nhw wedi canslo hwnna a bydd dim cyfarfod nawr tan y pedwerydd ar ddeg o Chwefror."

Mae'n credu y gallai'r newid ym mherchnogaeth y papur fod yn rhannol gyfrifol am agwedd y golygyddion, a dywedodd wrth BBC Cymru ei fod yn poeni nad oes ganddyn nhw "unrhyw ddealltwriaeth o fodolaeth yr iaith".

Gofynnodd y BBC am esboniad o'r rhesymau tu ôl i'r penderfyniad.

Trydar yn Gymraeg

Dywedodd golygydd y papur Emma Bryant ei bod hi'n edrych 'mlaen i gael cyfle i drafod y sefyllfa gyda'r fenter iaith.

Doedd hi ddim yn barod i wneud sylw ynglŷn ar awgrym Mr Jones fod y papur wedi gofyn am gyfraniad ariannol gan y fenter i gyhoeddi deunydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Fe wnaeth hi bwysleisio fod gohebwyr y Journal wedi dechrau trydar trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod yr wythnos ddiwethaf a bod y deunydd oedd ar y dudalen Gymraeg i'w weld mewn rhannau eraill o'r papur.