Bedwyr Williams yw artist preswyl cyntaf Pontio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gwaith Bedwyr Williams, fel artist preswyl cyntaf Pontio, fydd creu sianel rhwng gwaith y Brifysgol a'r cyhoedd

Yr artist byd enwog, Bedwyr Williams, fydd artist preswyl cyntaf canolfan Pontio ym Mangor.

Ei waith fydd creu sianel rhwng elfennau o waith y Brifysgol a'r cyhoedd.

Bydd o yn dechrau ar ei waith y mis hwn drwy edrych ar gasgliadau Prifysgol Bangor.

Mae'r rhain yn cynnwys casgliad Crossley-Holland o dros 900 o offerynnau cerddorol y byd, ac Amgueddfa Byd Natur y Brifysgol - cartref amrywiaeth o esgyrn, creigiau - yn eu mysg, oen â dau ben!

Artist enwog

Mae'r artist yn byw a gweithio yng Nghaernarfon.

Yn wreiddiol o Lanelwy mae o yn aml yn defnyddio nodweddion cyffredin ei fodolaeth hunangofiannol ei hun i ddatblygu ei gerfluniau a'i berfformiadau.

Mae ei waith yn ceisio cyfuno celf a bywyd gyda thro idiosyncratig sydd ar unwaith yn creu teimlad o gydymdeimlo ac o uniaethu.

Agor Canolfan Pontio

Bydd Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio yn agor ym Medi 2014.

Meddai Elen ap Robert, cyfarwyddwr artistig Pontio: "Mae preswyliad Bedwyr gyda ni yn rhan greiddiol o'n rhaglen artistig."

"Rydym eisiau ychwanegu at arddangosfeydd mwy traddodiadol yr Oriel Gelf Gwynedd gyfagos, gyda model o breswylfeydd yn Pontio, a fydd yn gofyn i artist ymwneud â disgyblaethau eraill.

"Gallai'r artist fod yn ddylunydd, yn ddawnsiwr neu'n gerddor. Mae hyn yn cyd-fynd yn agos iawn ag ethos Pontio o arloesi drwy weithio ar draws disgyblaethau."

"Profiad newydd gwych"

Meddai Bedwyr Williams: "Rydw i wir yn gyffrous ynghylch dechrau edrych ar y casgliadau mawr sydd gan y Brifysgol.

"Does gennym ni ddim amgueddfeydd mawr yng ngogledd Cymru mewn gwirionedd, felly bydd hwn yn brofiad newydd gwych, yn enwedig gallu gweithio fel hyn yn lleol.

"Mae'r Brifysgol yn ddirgelwch i lawer - mae artistiaid a cherddorion mewn lle da i bontio'r bwlch rhwng y cyhoedd a'r sefydliad."

Y gobaith yw sefydlu templed ar gyfer preswylfeydd yn y dyfodol ar sail bob yn ail flwyddyn.

Straeon perthnasol