Cronfa ond yn cyrraedd 20% o'i darged

  • Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad gan raglen Wales Report y BBC wedi canfod bod buddsoddiadau gan brif gronfa Ewropeaidd Cyllid Cymru ond wedi creu 20% o'r swyddi yr oedd wedi ei fwriadu.

Cafodd cronfa JEREMIE - oedd yn werth £150 miliwn - ei sefydlu yn 2009, ac mae'n casglu arian o ffynonellau Ewropeaidd ac o Lywodraeth Cymru.

Bydd y gronfa'n dod i ben ym mis Medi 2015.

Yn wreiddiol fe gafodd Cyllid Cymru y nod o greu 15,000 o swyddi gan ddefnyddio'r gronfa, ond cafodd y nod yna ei adolygu ac fe roddwyd nod newydd o greu 10,070 o swyddi.

Gydag ychydig dros 18 mis o gyfnod y gronfa yn weddill mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos mai 1,991 o swyddi sydd wedi cael eu creu er bod mwyafrif y gronfa eisoes wedi cael ei fuddsoddi.

Er bod gan Cyllid Cymru gronfeydd eraill sy'n llai, ac maen nhw wedi creu neu ddiogelu swyddi eraill gyda'r arian yna, mae'r canlyniadau cyflogaeth o gronfa JEREMIE yn dangos eu bod wedi cyrraedd oddeutu 20% o'r ail nod a osodwyd, a hwnnw'n nod llai na'r gwreiddiol.

Fe wnaeth y BBC ofyn i Lywodraeth Cymru am ymateb.

Doedden nhw ddim am wneud sylw ar y mater ac fe wnaethon nhw gyfeirio'r BBC at ddatganiad wnaethon nhw gyhoeddi'n gynharach ynglŷn â'r cynnig i sefydlu banc masnachol newydd.

Bydd y stori lawn i'w gweld ar y Wales Report fydd yn cael ei ddarlledu am 10:35pm ar BBC One.