Cynnydd yn y defnydd o ynnau Taser

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gynnau eu saethu 51 o weithiau yng Nghymru y llynedd

Mae elusen yn poeni am y nifer cynyddol o achosion lle'r oedd swyddogion wedi cael caniatâd i ddefnyddio gynnau Taser yng Nghymru.

Mae ffigyrau ddaeth i law BBC Radio Wales yn dangos bod defnydd o'r gynnau wedi cael ei awdurdodi 1,700 o weithiau'r llynedd, cynnydd o 500 o'i gymharu â 2012.

Roedd swyddogion yr heddlu yng Nghymru wedi defnyddio gwn Taser 51 o weithiau'r llynedd, gan arwain at chwe achos lle'r oedd anafiadau.

Tra bod nifer yr achosion lle'r oedd y gynnau wedi cael eu tanio yn parhau'n weddol gyson dros y tair blynedd diwethaf, mae'r nifer o weithiau mae swyddogion wedi derbyn caniatâd i'w defnyddio wedi codi dros 25% ers 2013.

Mae heddluoedd Cymru yn dweud bod y bygythiad o ddefnyddio Taser yn gallu bod yn ddigon i dawelu sefyllfa ymosodol

Dull Americanaidd o heddlua?

Ond mae elusen y Police Action Centre, sy'n cynrychioli tua 12 o bobl ym Mhrydain sydd wedi cael eu hanafu gan wn Taser, yn dweud bod y cynnydd yn yr awdurdodiadau yn cynrychioli newid i ddull mwy Americanaidd o heddlua.

Ar adeg pan fo achosion o droseddau yn lleihau yng Nghymru, mae'r elusen yn dweud y dylai'r awdurdodiadau i swyddogion ddefnyddio gynnau Taser fynd i lawr hefyd, nid i fyn

Yn ôl yr Uwch-arolygydd, Gary Ashton o Heddlu Gogledd Cymru:

"Tra bod nifer y gynnau Taser heb gynyddu yn y llu, mae mwy o weithwyr wedi cael eu hyfforddi i'w ddefnyddio felly mae 'na fwy ar gael.

"Mae'r gwn Taser yn lliwgar iawn ac yn cael ei wisgo yn agored gan swyddogion, felly mae'n amlwg a chlir pan maen nhw'n cyrraedd achosion."

Ychwanegodd bod swyddogion yn teimlo "oherwydd bod aelodau'r cyhoedd yn ymwybodol bod y swyddog â gwn Taser ac, yn ôl pob tebyg, yn ymwybodol o'i effaith, maen nhw'n fwy parod i wrando ar ofynion y swyddog."

Dywedodd Dirprwy Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Julian Williams, bod gynnau Taser yn un ffordd ychwanegol o amddiffyn y cyhoedd a thawelu sefyllfa pan mae risg.

"Yn y mwyafrif o achosion, mae bygwth defnyddio'r gwn yn ddigon i atal ymosodwr a sicrhau datrysiad heddychlon.

"Mae'r nifer o weithiau caiff Taser ei awdurdodi yn Ne Cymru wedi cynyddu ers 2009 wrth i fwy o swyddogion gael eu hyfforddi. Mae'r nifer pan gaiff Taser ei ddefnyddio wedi aros yn gymharol isel."y.

Straeon perthnasol