'Yogi' wedi marw trwy ddamwain

Cyhoeddwyd
Bryan "Yogi" DaviesFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Bryan "Yogi" Davies ym mis Awst

Mae cwest yng Nghaernarfon wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain ar ddyn o'r Bala fu farw chwe blynedd wedi digwyddiad mewn gêm rygbi.

Roedd Bryan 'Yogi' Davies yn chwarae ei gêm olaf i glwb rygbi'r Bala yn 2007 pan dorrodd ei wddf yn ystod y gêm.

Cafodd ei barlysu yn y digwyddiad, a treuliodd weddill ei oes yn defnyddio cadair olwyn.

Bu farw ym mis Awst 2013 yn 56 oed.

Yn 2009 cyhoeddodd lyfr - Mewn Deg Eiliad - yn sôn am ei brofiadau er mwyn ceisio cynorthwyo eraill oedd mewn sefyllfa debyg.

Ym mis Medi daeth cannoedd o bobl i wasanaeth arbennig i ddathlu ei fywyd.

Clywodd y cwest gan feddyg teulu Mr Davies, Dr Robin Davies, a ddywedodd ei fod wedi bod ar beiriant anadlu ers y ddamwain ac wedi diodde' nifer o heintiadau i'w frest.

Roedd y cyffuriau a gafodd i drin yr heintiadau yn eu tro wedi achosi poenau stumog difrifol iddo.

Cofnododd y crwner Dewi Pritchard Jones bod Mr Davies wedi marw o niwmonia o ganlyniad i gwadriplegia oherwydd y ddamwain mewn gêm rygbi.

Dywedodd gweddw Mr Davies, Sue, ei bod am ddiolch i Dr Davies a'r tîm meddygol fu'n gofalu am ei gŵr.

Cododd apêl arbennig dros £200,000 er mwyn addasu tŷ Mr Davies fel ei fod yn medru dychwelyd adre ar ôl treulio 18 mis mewn ysbyty wedi'r ddamwain.