Profi gwerth meddygol gwymon ar gyfer trin afiechydon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffeibr Alginates yn cael ei ddefnyddio gan ddeintyddion

Mae gwyddonwyr yn cynnal profion i weld os allith gwymon gael ei ddefnyddio mewn cyffuriau i drin afiechydon. Ymhlith yr arbenigwyr sydd yn cynnal y profion y mae rhai o brifysgolion Caerdydd ac Abertawe.

Mae'r ffeibr alginates mewn gwymon yn cael ei ddefnyddio gan y diwydiant bwyd a'r diwydiant iechyd ers blynyddoedd.

Ond mae'r gwaith ymchwil yma yn dangos bod moleciwlau mewn gwymon yn medru ymladd clefydau ac yn medru newid y ffordd mae fflem yn cael ei gynhyrchu.

Trwy ddefnyddio'r wybodaeth yma mae gwyddonwyr wedi dyfeisio therapi newydd sydd yn cael ei brofi ar gyfer pobl sydd yn dioddef o ffibrosis y bledren. Y gobaith ydy y bydd y cleifion yn medru anadlu yn well yn dilyn y driniaeth yma.

MRSA

Mae ffibrosis y bledren yn afiechyd sydd yn effeithio ar yr ysgyfaint am fod mwcws trwchus yn cael ei gynhyrchu. Mae hyn yn gwneud hi yn anodd i'r claf anadlu ac mae tua 10,000 o bobl ym Mhrydain yn dioddef o'r salwch.

Mae'r gwyddonwyr hefyd yn gobeithio dyfeisio triniaethau newydd ar gyfer clwyfau ar y croen sydd ddim yn gwella ac afiechydon sydd yn gwrthsefyll cyffuriau fel MRSA.

Cwmni cyffuriau o Norwy, AlgiPharma AS sydd yn rhoi rhywfaint o'r cyllid ar gyfer y project pedair blynedd. £5.4m yw'r cyllid cyfan.

Yn ôl yr Athro David Thomas o'r ysgol ddeintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd mae'r prosiect yma yn profi bod modd defnyddio deunydd naturiol i wella afiechydon sydd yn anodd eu trin.

"Nawr fwy nac unrhyw amser arall, gyda mwy o bobl yn byw yn hŷn, a'r ffordd gonfensiynol yn profi i fod yn llai effeithiol, mae'n rhaid i ni edrych am ffyrdd newydd o reoli afiechydon."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol