Prifathrawes wedi ei gwahardd rhag dysgu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Media wales
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd ymchwiliad ar ôl nifer o gwynion yn erbyn Jane Vaterlaws

Mae cyn prifathrawes oedd yn gweithio mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi ei gwahardd rhag dysgu am gyfnod amhenodol.

Roedd pwyllgor disgyblu Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru wedi dod i'r casgliad bod yna dystiolaeth i brofi 15 cyhuddiad yn erbyn Jane Vaterlaws.

Roedd hi'n bennaeth ar yr Ysgol Gynradd Gatholig St Alban yng Nghaerdydd rhwng Medi 2003 a 2012.

Ymhlith y cyhuddiadau yn ei herbyn oedd gofyn i ddisgybl oedd yn cael trafferth yn yr ysgol i aros adref ar ddiwrnod pan roedd arolygwyr yn dod i'r ysgol.

Cyhuddiad arall oedd rhoi manylion i garcharor dros y ffon am y cynnydd roedd dau blentyn yn gwneud yn yr ysgol.

Doedd Ms Vaterlaws, oedd yn gwadu'r cyhuddiadau ddim yn y gwrandawiad.