Achosion newydd o'r frech goch

Cyhoeddwyd

Mae pedwar achos newydd o'r frech goch wedi dod i'r amlwg ar Gampws Tycoch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Daw hyn lai nag wythnos ar ôl i Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi fod pum achos arall wedi eu cofnodi yn ardal Abertawe, Castell-nedd a Sir Gâr.

Ddiwedd mis Rhagfyr roedd 44 achos o'r haint yn cael ei gysylltu ag ysgolion yn yr ardal.

Mae'r sefydliad yn galw ar rieni i sicrhau bod eu plant wedi cael eu brechu yn erbyn y salwch.

Dywedodd yr ymgynghorydd meddygol Dr Jörg Hoffmann: "Mae gennym ni nawr dystiolaeth o'r haint yn y gymuned yn ardaloedd Castell-nedd ac Abertawe, sy'n golygu fod yr haint wedi cael ei gadarnhau mewn dau le gwahanol ac mae nifer sylweddol o achosion eraill sydd ddim yn gallu cael eu cysylltu i'r un o'r ddau.

"Mae hyn wir yn achosi pryder."

Mae'r achosion diweddaraf yn dilyn ymlediad difrifol o'r haint yn yr ardal, gyda 1,200 o bobl yn amau eu bod wedi cael eu taro rhwng Tachwedd 2012 a Gorffennaf 2013.

Bu farw un person o ganlyniad a bu'n rhaid i 88 o bobl fynd i'r ysbyty.

Mae symptomau'r frech goch yn cynnwys gwres, blinder, trwyn yn rhedeg, llid yr amrannau a sbotiau coch ar y croen.

Gall unrhyw un gysylltu â'u meddyg teulu er mwyn trefnu i gael brechiad. Neu os oes rhywun yn amau eu bod nhw neu eu plentyn wedi eu heintio, fe ddylen nhw ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol