Dryswch dros gytundeb Warburton

  • Cyhoeddwyd
Warburton
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r datblygiadau diweddara'n dod tridiau cyn dechrau'r Chwe Gwlad

Mae dryswch ynglŷn â sefyllfa Sam Warburton ar ôl i'r corff sy'n cynrychioli'r rhanbarthau rybuddio nad oes yna gytundeb yn bodoli fyddai'n caniatáu i chwaraewyr â chytundebau canolog i chwarae dros y rhanbarthau.

Mae URC wedi dweud mai amcan cytundebau canolog yw cadw mwy o chwaraewyr rhyngwladol yng Nghymru.

'Dim cytundeb'

Roedd Warburton, 25, wedi dweud ei fod yn disgwyl chwarae i'r Gleision y tymor nesaf wedi iddo arwyddo cytundeb canolog gydag Undeb Rygbi Cymru - y chwaraewr cyntaf erioed i wneud.

Ond dywedodd Rugby Regional Wales (RRW): "Does dim cytundeb yn bodoli ar hyn o bryd ar gyfer chwarae chwaraewyr â chytundeb canolog i'r rhanbarthau.

"Mae'r rhanbarthau'n pryderu am effaith y sefyllfa a'r dryswch mae'n ei greu o fewn rygbi Cymru ar yr amser yma a sut y gallai ansefydlogi'r awyrgylch grŵp sy'n bodoli o fewn y timau ar hyn o bryd."

Dywedodd RRW nad oedd drwg deimlad yn bodoli rhyngddyn nhw a Warburton.

Yn ei golofn yn y Daily Telegraph, mae Warburton yn honni ei fod o wedi cytuno i arwyddo cytundeb canolog ar yr amod ei fod o'n cael parhau i chwarae i'r Gleision y tymor nesaf.

Cadw chwaraewyr yng Nghymru

Mae URC wedi cyhoeddi datganiad sy'n dweud: "Prif strategaeth URC yw cadw cyn gymaint o chwaraewyr rhyngwladol o dan gytundeb yng Nghymru gyda'n rhanbarthau â sy'n bosib.

"Er mwyn cyrraedd y nod hwn mae URC yn annog y pedwar rhanbarth i arwyddo gymaint o chwaraewyr allweddol â phosib drwy gytundebau uniongyrchol.

"Os oes unrhyw ranbarth sydd ddim yn gallu cytuno ar delerau gyda chwaraewr rhyngwladol allweddol, yna bydd URC yn barod i drafod cytundeb cenedlaethol gyda'r unigolyn er mwyn eu cadw yng Nghymru, fel sydd wedi digwydd efo Sam Warburton.

"Bydd chwaraewr sydd ar gytundeb canolog yn cael ei gynnig i'r rhanbarth oedd yn ei gyflogi a hynny am ddim, sy'n galluogi'r rhanbarth i arbed yr arian fydden nhw wedi ei wario ar y chwaraewr yna i gryfhau eu carfan."