S4C ar gael ar YouView

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ian Jones, Prif Weithredwr S4C, yn dweud bod hyn yn gam sylweddol sy'n gosod y sianel ochr yn ochr â phrif sianeli eraill y DU.

Mae S4C nawr ar gael ar wasanaeth teledu ar alw, YouView.

Bydd hyn yn caniatáu i gwsmeriaid ar draws y DU wylio rhaglenni S4C ar-alw am hyd at 35 diwrnod ar ôl y darllediad gwreiddiol.

Mae YouView yn wasanaeth teledu ar-alw gyda dros 70 o sianeli teledu a radio digidol byw sydd ar gael am ddim.

Mae'n cyfuno gwasanaethau gwylio nôl fel BBC iPlayer, ITV Player, 4oD a Demand 5 yn ogystal â llyfrgell o raglenni teledu, ffilmiau a radio sydd ar gael i'w gwylio ar-alw.

Mae cwsmeriaid YouView yng Nghymru eisoes yn gallu gwylio rhaglenni S4C yn fyw, ond o ddydd Iau ymlaen, bydd cwsmeriaid ledled y DU yn gallu gwylio amrywiaeth eang o raglenni S4C sydd ar gael ar-alw.

Ar y gwasanaeth, mae modd recordio, stopio a chwarae rhaglenni yn ôl, yn ogystal â chwilio am raglenni yn y ffordd arferol.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd drama 'Y Gwyll' yn llwyddiant mawr i S4C

Dywedodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C, "Mae lansio app newydd S4C ar YouView yn gam sylweddol sy'n gosod y sianel ochr yn ochr â phrif sianeli eraill y DU.

"'Ry ni'n gwybod bod dulliau ac arferion gwylio wedi newid yn sylweddol ac yn parhau i esblygu o hyd, a'r her i ni yw ymateb i'r newidiadau drwy wrando ar ein cynulleidfa."

Dywedodd David Dorans, Prif Swyddog Ariannol YouView,

"Rydym yn falch o fod yn darparu gwasanaeth teledu sy'n hawdd i'w ddefnyddio ac sydd â dewis da o raglenni i'n cwsmeriaid, ac mae ychwanegu S4C at y rhestr yn gwneud YouView yn fwy atyniadol fyth i gwsmeriaid y DU."

Straeon perthnasol