Llys: Cyhuddo gwr am ddamwain y Rhws

  • Cyhoeddwyd
Robert Bell,
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Bell yn gwadu'r cyhuddiad yn ei erbyn

Mae gyrrwr wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o daro dynes lolipop ddefnyddiodd ei chorff ei hun i arbed plant ysgol ym Mro Morgannwg

Roedd Robert Bell, 61 oed, yn gyrru ei wyres i'r ysgol pan mae'n honni iddo golli rheolaeth o'i gar a tharo'r ddynes lolipop, Karin Williams, a phump o blant.

Fe ymddangosodd Bell yn Llys Ynadon Caerdydd wedi'i gyhuddo o yrru'n ddi-ofal.

Roedd Karin Williams, 50 oed, yn helpu plant i groesi'r ffordd pan darodd y car Audi A3 du tu allan yr ysgol fis Mehefin y llynedd.

Roedd y car wedi rhuthro i mewn i'r dyrfa o blant yn Ysgol Gynradd y Rhws, ger y Barri yn Mro Morgannwg, cyn iddo droi ben i waered.

Fe safodd Ms Williams o flaen y car gyda'i harwydd lolipop a chymryd ergyd y gwrthdrawiad, gan wthio pump o'r plant ysgol gynradd i le diogel.

Bu mewn cadair olwyn am sbel ar ôl torri ei choesau, penelin, ysgwydd a'i hasennau.

Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd y ddynes lolipop, Karin Williams, groeso mawr gan y plant pan aeth i ymweld â'r ysgol ar ôl gadael yr ysbyty ym mis Medi.

Fe gafodd pedair o ferched a bachgen o dan 10 oed hefyd eu hanafu, yn ogystal â dwy fam oedd yn eu cerdded i'r ysgol ar y pryd.

Roedd un o'r merched wedi cael anafiadau difrifol ac wedi treulio dros ddau fis yn gwella yn uned ddwys Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.

Fe dreuliodd Karin Williams saith wythnos yn yr ysbyty ar ôl y ddamwain ac mae'n dal i dderbyn sesiynnau ffysiotherapi cyson.

Roedd Karin, sy'n fam i un plentyn, wedi bod yn ddynes lolipop am 11 mlynedd ac yn gogyddes yno am wyth.

Fe dderbyniodd groeso mawr gan rieni a phlant pan fu'n ymweld â'r ysgol ym mis Medi ar ôl gadael yr ysbyty.

Ni gynigodd Mr Bell ble yn y llys ac mae disgwyl i'r achos gael ei gynnal yn hwyrach yn y flwyddyn.