£100m o gyllid i adfywio trefi

 • Cyhoeddwyd
Canol Abertawe
Disgrifiad o’r llun,
Mae prosiect i adfywio canol tre' Abertawe yn un o'r prosiectau fydd yn debygol o elwa.

Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Carl Sargeant, wedi cyhoedd swm y cyllid sy'n cael ei roi gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y grant adfywio, 'Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid'.

Mae cyfanswm y cyllid wedi cynyddu i £100 miliwn dros dair blynedd.

Bydd hyn yn golygu bod hyd at £15 miliwn yn cael ei roi i bob un o'r 11 awdurdod lleol gafodd wahoddiad i gyflwyno cais manwl.

Mi fydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio ar gyfer amrywiaeth o brosiectau adfywio, yn helpu i greu swyddi, trechu tlodi, cynyddu'r cyflenwad tai a gwella cyfleusterau cymunedol.

Dywedodd y Gweinidog: "Bydd y prosiectau teilwng hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w cymunedau."

Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd yr arian grant yn cael ei ddefnyddio i adfywio canol trefi megis Caergybi, Môn.

"Mae llawer o'r bidiau llwyddiannus yn canolbwyntio ar adfywio canol trefi - ac mae hynny'n golygu llawer mwy na llenwi siopau gwag. Y nod fydd creu canol tref lewyrchus a difyr sy'n cynnig gwasanaethau eraill ym maes hamdden, iechyd ac addysg ac yn gwneud canol y dref y lle deniadol i fyw ynddo."

Mae cynyddu faint o dai sydd ar gael hefyd yn flaenoriaeth, medd y Gweinidog: "Bydd y bidiau llwyddiannus hyn yn ategu'r gwaith adfywio rhagorol sy'n digwydd ar draws Cymru drwy gymorth cynlluniau grant Troi Tai'n Gartrefi a'r Grant Tai Cymdeithasol.

Yr awdurdodau lleol fydd yn cael arian Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yw Pen-y-bont ar Ogwr, Conwy, Sir y Fflint, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen a Wrecsam.

Dyma sut y bydd yr arian yn cael ei ddosbarthu rhwng yr Awdurdodau Lleol:

 • Pen-y-bont ar Ogwr - £6 miliwn
 • Conwy - £12 miliwn
 • Sir y Fflint - £6 miliwn
 • Ynys Môn - £7.5 miliwn
 • Merthyr Tudful - £12.9 miliwn
 • Castell-nedd Port Talbot - £9.6 miliwn
 • Casnewydd - £15 miliwn
 • Rhondda Cynon Taf - £6 miliwn
 • Abertawe - £8.4 miliwn
 • Torfaen - £8.2 miliwn
 • Wrecsam - £10.5 miliwn