Gweinidogion yn erbyn gwahardd taro?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Prif Weinidog yn credu bod gan y Cynulliad y pwer i newid y gyfraith, ond mae rhai yn credu gall y penderfyniad gael ei herio

Bydd gweinidogion Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu ymgais i'w gwneud hi'n anghyfreithlon i rieni daro eu plant.

Yn y dyddiau nesaf, bydd ACau yn pleidleisio ar welliant sydd am wahardd taro plant yng Nghymru.

Mae ffynhonnell yn agos i'r Cynulliad yn dweud y byddai hi'n "ymarfer drwg" i basio'r gwelliant i wahardd taro.

Mae'n debyg bod pwysau ar aelodau Llafur i wrthwynebu unrhyw waharddiad i daro plant.

Gwelliant Lindsay Whittle

Mae'r llywodraeth yn credu bod gan y Cynulliad y pŵer i newid y gyfraith, ond maen nhw wedi gwrthod gwneud hynny cyn etholiad 2016.

Mae'r Cynulliad wedi pleidleisio yn symbolaidd o blaid y gwaharddiad yn y gorffennol.

Ond, mae gwelliant i'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol, gafodd ei gynnig gan AC Plaid Cymru Lindsay Whittle, yn mynd ymhellach na phleidleisiau blaenorol ac yn diddymu'r amddiffyniad o gosbi am daro plentyn.

Nid yw'n glir faint o gefnogaeth fydd yn codi am y gwelliant, a gwrthododd Mr Whittle wneud sylw cyn y bleidlais.

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi dweud ei fod yn credu bod gan y Cynulliad y pŵer i newid y gyfraith a'i gwneud hi'n anghyfreithlon i daro plant.

Ond, mae gweinidogion yn poeni y gall unrhyw ymgais i wahardd taro gael ei herio yn y llysoedd.

Dywedodd ffynhonnell yn agos i'r cabinet y byddai defnyddio'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol i wahardd taro heb ymgynghori gyda'r cyhoedd yn "ymarfer drwg", a gallai hefyd beryglu darn pwysig o ddeddfwriaeth.

'Deddfwriaeth arwyddocaol'

"Mae'r bil yr wythnos nesaf yn ddeddfwriaeth arwyddocaol ac nid ydym am beryglu neu ymyrryd ynddo yn y ffordd yma," meddai'r ffynhonnell.

Mae rhai ACau Llafur wedi bod yn gefnogol iawn o waharddiad, yn fwyaf diweddar ym mis Hydref 2011, pan gafodd eu henwau eu rhoi ar gynnig trawsbleidiol yn erbyn taro plant.

Mae'n debyg y bydd pwysau ar aelodau Llafur i wrthwynebu'r gwaharddiad, pan fydd yn dod yn ôl i mewn i'r siambr yr wythnos nesaf.

Ond mae BBC Cymru yn deall bod ACau Llafur sydd o blaid gwaharddiad yn trafod gyda'r llywodraeth i sicrhau cyfle arall am bleidlais debyg yn y dyfodol.

Dywedodd ffynhonnell o Plaid Cymru y gall y gwelliant gael ei ddiddymu os bydd gweinidogion yn cyflwyno gwaharddiad mewn deddfwriaeth arall.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru: "Ni all llywodraeth Cymru gefnogi unrhyw welliant i'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymwneud a chosbi plant.

"Ni fyddai newid o'r fath, heb ymgynghoriad cyhoeddus, yn beth cywir i'w wneud.

"Rydym wedi ymrwymo i barhau i hybu dulliau positif o fagu plant a ffyrdd eraill o gosbi plant yn hytrach na chosb gorfforol."

Straeon perthnasol