Dod o hyd i gorff yn Afon Wysg

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn dweud eu bod wedi tynnu corff o Afon Wysg yng Nghaerllion ger Casnewydd.

Dywedodd yr heddlu fod swyddogion wedi eu galw tua 5.00yh wedi i aelod o'r cyhoedd roi gwybod iddyn nhw.

Hyd yma nid yw'r corff wedi ei adnabod a does dim mwy o fanylion ar gael.