Pêl-droed: landlord tafarn wedi torri hawlfraint

Cyhoeddwyd
Tafarn
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Uwch Gynghrair yn bwriadu dechrau achosion llys yn erbyn tafarndai sy'n dangos gemau yn anghyfreithlon

Mae landlord tafarn wedi cael gorchymyn i dalu £65,000 mewn costau cyfreithiol am dorri rheolau hawlfraint yr Uwch Gynghrair drwy ddangos gemau pêl-droed yn defnyddio llif deledu o dramor.

Dechreuodd yr Uwch Gynghrair achos yn erbyn Anthony Luxton wedi i sawl gêm gael eu dangos yn nhafarn y Rhyddings yn Abertawe.

Eu dadl oedd bod y llif deledu o Ddenmarc yn defnyddio logo'r Uwch Gynghrair.

Dadlodd Mr Luxton bod yr achos yn "gais anghyfreithlon" i geisio atal defnydd sianeli o dramor.

Dywedodd hefyd nad oedd cais yr Uwch Gynghrair yn dal dŵr oherwydd rheolau masnach yr Undeb Ewropeaidd, ond cafodd hynny ei wrthod.

Dywedodd cyfreithiwr Mr Luxton eu bod yn debygol o apelio.

'Torri rheolau hawlfraint'

Cafodd y gemau eu dangos yn y dafarn rhwng Medi a Rhagfyr 2012.

Dywedodd cyfreithwraig yr Uwch Gynghrair, Helen Davies QC, bod y dafarn wedi torri rheolau hawlfraint llym drwy ddangos y gemau, gan fod y sianel o Ddenmarc yn dangos logo'r Uwch Gynghrair.

Roedd gan Mr Luxton ond yr hawl i ddefnyddio'r sianeli er mwyn defnydd personol.

Wedi gwrandawiad 3 awr, rhoddodd y barnwr, Mrs Ustus Rose, ddyfarniad diannod ar y sail nad oedd amddiffyniad yn erbyn cais yr Uwch Gynghrair.

Cafodd Mr Luxton orchymyn i dalu £65,000, wrth i'r swm terfynol gael ei gyfrifo.

Croesawodd yr Uwch Gynghrair y dyfarniad. Dywedodd llefarydd: "Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ein hymchwiliad mwyaf ac wedi dechrau achosion cyfreithiol yn erbyn sawl tafarn a byddwn yn parhau i wneud hynny.

"Dim ond Sky Sports a BT Sport sydd a'r hawl i ddangos gemau'r Uwch Gynghrair yn fyw mewn tafarndai, ac mae tanysgrifiadau cyfreithlon i'w defnyddio mewn tafarndai ar gael ganddyn nhw."

Hwn oedd y cyntaf o hyd at 100 o achosion y mae'r Uwch Gynghrair yn gobeithio eu cynnal eleni yng Nghymru a Lloegr